Medlemsmöte 4 / Membership meeting 4

For English see below!

Halmstad Studentkår vill välkomna samtliga medlemmar och icke-medlemmar till verksamhetsårets fjärde och sista Medlemsmöte. Mötet kommer äga rum den 18 maj och med rådande situation kommer vi återkomma om det blir ett fysiskt eller digitalt möte, mer information inom kort.

Propositionerna till mötet hittar ni nu i Studentkårens publika arkiv och de kompletta handlingarna till mötet kommer att publiceras senast den 11 maj.

Handlingarna till mötet hittar du här:

https://drive.google.com/drive/folders/1FKpJIrzve3EqxO6QhAMqKhaFJztr2SIp?usp=sharing

Under detta mötet kommer vi diskutera bland annat verksamhetsplan och budget till nästa år samt val av studentrepresentanter till Högskolans olika nämnder och råd.

Den 4 maj är sista dagen för medlemmar att maila in motioner (egna önskemål om verksamheten) eller interpellationer (frågor på Kårstyrelsens propositioner) till studiesocialt@karen.hh.se.

Vid övriga frågor och funderingar, maila vice ordförande Elin Kjellsson
Vi ses den 18 maj klockam 17.15!
Hälsningar KårstyrelsenHalmstad Student Union would like to welcome all members and non-members to the fourth and last Medlemsmöte of the year. The meeting will take place on the 18th of May, either as usual or in digital form.

The complete documents for Membership meeting 4 will also be posted here at the 11th of May.
https://drive.google.com/drive/folders/1FKpJIrzve3EqxO6QhAMqKhaFJztr2SIp?usp=sharing

As a member of the Student Union you are allowed to submit your own requests or suggestions for the business (motions). You also have the right to ask questions about the board's proposals (interpellation), these will be sent to the board by May the 4th!
Mail: studiesocialt@Karen.hh.se
Hope to see you there!