Akademigruppen

Vilka uppdrag finns inom gruppen?

 • Akademirådet Lärande, humaniora och samhälle.
  - 3 representanter.
 • Akademirådet Informationsteknologi - 3 representanter.
 • Akademirådet Företagande, innovation och hållbar utveckling 
  - 3 representanter.

 • Akademirådet Hälsa och välfärd - 3 representanter.

En representant från varje akademi väljs även till gruppledare och kommer då att delta på Akademichefensbeslutsmöte.

Varför ska du bli studentrepresentant i Akademigruppen?

Som studentrepresentant i Akademigruppen kan du vara med och;
 • Lyfta utbildningsfrågor inom akademin.
 • Få inblick i akademins arbete.
 • Träffa lärarrepresentanter, administratörer och akademiledningen.
 • Företräda studenterna vid akademin och föra fram deras åsikter.

Som gruppledare kan du vara med och;
 • Vara den direkta vägen in till akademiledningen.
 • Delta vid beslut tagna av akademichefen.
Du kommer att få erfarenhet av;
 • Hur akademin arbetar med olika frågor
 • Att arbeta strategiskt med utbildningsfrågor
 • Hur Halmstad Studentkår arbetar strategiskt med utbildningsfrågor. 

Hur blir du studentrepresentant?

Under våren kan alla söka till att bli studentrepresentant. Följ oss på sociala medier för att se informationen. Som studentrepresentant har du en mandatperiod på 1 år med start efter sommarlovet.

Det är meriternade att
 • Ha varit studentrepresentant i ett programråd tidigare
 • Varit förtroendevald i en programförening eller inom Studentkåren