Stipendier och Traineeprogram

Du som student kan under din studietid söka stipendier. Ett stipendium är ett ekonomiskt bidrag från en fond eller annan aktör och de är ofta kopplade till ditt studieområde, din studieort eller din studiestad.

Traineeprogram vänder sig vanligtvis till nyutexaminerade studenter vid universitet och högskola eller young professionals, dvs. de som hunnit vara ute i arbetslivet några år.

Kontakta respektive aktör om du som student har frågor om ett enskilt stipendium eller ett traineeprogram.

Stipendier

Vill du synas här med ditt stipendium, maila info@karen.hh.se.

Vi värdesätter en stor variation på de stipendier som kommer in och ser helst att de passar alla studenter vid Högskolan i Halmstad

Vi förbehåller oss även rätten att välja att inte publicera ett stipendium om det strider mot studentkårens riktlinjer.

Impact Scholarship 2023 – The Hamrin Foundation

Stipendium för alla master- eller kandidatstudenter med en uppsats som är intressant för akademin, industrin, offentlig sektor och/eller samhället. Inlämningen kan vara en skriftlig uppsats eller ett konstnärligt verk.

 UPPSATSOMRÅDEN

Utmaningar för det offentliga samtalet - finns det en begränsning för vad vi kan säga?
Under de senaste åren har en cancelkultur vuxit fram där människor eller ämnen som inte anses vara ”politiskt korrekta” möts av intolerans. Cancelkulturen, där någon kastas ut ur sociala eller professionella kretsar - oavsett om det är online, på sociala medier, i traditionella medier eller personligen - på grund av obekväma åsikter. 

Vilken roll kan konst och teknik spela för att lösa samhällsfrågor?

Genom historien har konst och teknik svarat på frågor i samhället. Dessutom kan de fungera som en katalysator för svåra samtal om olika samhällsutmaningar. Det är ett effektivt verktyg för att ta itu med sociala frågor samt att ge samhället fokus på dessa frågor.

 

Läs mer och ansök på apply.hamrinfoundation.com 

OM OSS

The Hamrin Foundation grundades 1986 i Småland. Sedan 1988 har The Hamrin Foundation investerat cirka 320 miljoner kronor i forskning.

Zensums Ekonomistipendium

Zensums Ekonomistipendium riktar sig till studenter i Sverige som ska skriva kandidat eller masteruppsats inom ekonomi, om exempelvis: företagsekonomi, privatlån, bolån, sparande, skuldsättning, finansmarknaden eller arbetsmarknad.

För att söka stipendiet skickar du en ansökan till stipendium@zensum.se senast den 15 Maj. Läs mer om ansökan här: https://www.zensum.se/stipendium

AGNETA OCH GUNNAR NILSSONS STIPENDIUM FÖR STUDIER AV INTERKULTURELLA RELATIONER

SWEA Internationals stipendium på USD 10.000, tilldelas välmeriterad masterstuderande eller forskarstudent i ämnen som rör interkulturella relationer.
Den sökande måste ha en grundutbildning (bachelor) vid ett svenskt universitet, högskola eller motsvarande. Den sökande ska ha etablerat kontakt med ett lärosäte utanför sitt eget, via en antagen plats eller eller en inbjudan att forska där.
Ansökningshandlingar och information om stipendiet finns på SWEA Internationals webbplats, https://swea.org/stipendier/interkulturella-stipendiet/
Senast den 15 januari 2023 ska komplett ansökan på svenska eller engelska samt två rekommendationsbrev fyllas i och skickas in via SWEA Internationals webbplats.
Ansökningarna behandlas av en jury, bestående av tre SWEA-medlemmar. I mars 2023 presenterar juryn sitt förslag till stipendiat och stipendiekommittén meddelar mottagaren av stipendiet och övriga sökande. Överlämnandet av stipendiet planeras till SWEAs ”Sverigemiddag” i augusti 2023.

Vi hoppas på er hjälp att vidarebefordra information om SWEA Internationals stipendium till lämpliga kandidater och att ansökningshandlingar finns på SWEAs webbplats, swea.org. Önskas ytterligare information kontakta gärna någon i kommittén för Stipendiet för interkulturella relationer.

Med vänlig hälsning,
Anna Brännström

SWEA Internationals kommitté för Agneta och Gunnar Nilsson stipendium för interkulturella relationer
e-mail: interkult@swea.org / swea.interkult@gmail.com

Foder & Spannmål - stipendium

Stipendium för bästa examensarbete i ekonomi

 

I samband med sitt 100-årsjubilum 2011 inrättade Föreningen Foder & Spannmål (F&S) ett årligt stipendium som tilldelas en examensuppsats i ekonomi på magister/-masternivå.  F&S är en branschorganisation för svensk foderindustri och svensk spannmåls- och råvaruhandel och företagen är således verksamma i ledet både före och efter lantbrukaren. Idén bakom inrättandet är att uppmärksamma och sätta tydligare fokus på ekonomiska faktorer med relevans för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel. Ett nominerat arbete behöver inte avhandla frågeställningar som är direkt kopplade till livsmedelsproduktion, utan kan vara inriktat mot mer generella frågeställningar, bara de har relevans för svensk livsmedelsproduktion. Såväl examinatorer som handledare och författare kan nominera uppsatser.

 

Bakgrund

Sedan Sverige blev medlemmar i EU har marknaderna för råvaror och livsmedel till betydande delar avreglerats. Under denna tid har det blivit allt tydligare att faktorer som inte är direkt kopplade till produktionen, utan till marknaden och dess mekanismer, fått större betydelse för den värdekedja som påverkar livsmedelssektorns och lantbruksföretagens ekonomi och konkurrenskraft. Detta har inte minst tydliggjorts under det senaste året. F&S:s uppfattning är att dessa frågor behöver belysas mer, eftersom förmågan att hantera olika marknadsrelaterade frågor kommer att vara avgörande för den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft i framtiden.

 

Stipendiet

Stipendiesumman är på 20 000 kr och delas ut för ett examensarbete vid en svensk högskola eller ett svenskt universitet. Arbetet skall vara på magister- eller masternivå eller motsvarande.

 

Jury

En jury bestående av följande fem ledamöter har tillsats av Foder & Spannmåls styrelse.

 • Hans Andersson, professor i ekonomi vid SLU
 • Joakim Gullstrand, professor i nationalekonomi vid Lunds Universitet
 • Sara Johansson, ekonomie doktor vid Jönköpings Universitet
 • Jan Rundqvist, ordförande Foder & Spannmål
 • Erik Hartman, fd VD Föreningen Foder & Spannmål, juryns ordförande

 

Nominering och regler

 • Nominering kan göras av examensarbetets författare, handledare eller examinator.
 • Arbetet skall vara på magister- eller masternivå eller motsvarande.
 • Arbetet skall vara inriktat på frågeställningar inom områdena företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia eller näraliggande områden.
 • Arbetet skall vara relevant för verksamheter inom livsmedelskedjan, men behöver inte handla specifikt om livsmedel.
 • Ett nominerat arbete skall vara publicerat och godkänt under perioden 211101-221031 för att kunna erhålla stipendiet för 2023.
 • Nominering sker per e-post tillsammans med nominerad uppsats och kontaktuppgifter till erik.hartman@foderochspannmal.se

Märk e-postmeddelandet med ordet ”Jubileumsstipendium”. Ni skall erhålla en bekräftelse på att nomineringen registrerats. Kontakta i annat fall Erik Hartman på Foder & Spannmål, gärna per telefon (0708-569950).

 • Nomineringstiden pågår fram till den 23 december 2022.
 • Juryn meddelar sitt beslut i januari 2023.
 • Juryn fattar beslut med kvalificerad majoritet.
 • Ledamot av juryn deltager inte i beslut beträffande stipendiemottagare vars examensarbete lagts fram vid lärosäte där ledamoten är verksam.
 • Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Stipendiet kommer att delas ut i samband med Foder & Spannmåls Branschdag den 2 februari 2023 i Stockholm.

 

Mer information om Föreningen Foder & Spannmål finns på www.foderochspannmal.se

Sveriges största stipendium om 100 000 kronor för internationella studier inom HR- och ledarskap. 
PAUSE-stipendiet om 100 000 kr - sista ansökningsdag 11 november 2022

2022-års stipendium är ämnat specifikt för den som vill studera något av följande ämnen:

·      Medarbetarupplevelsen i medarbetarresan – Vad är viktigt att tänka på och hur bygger man den för bästa resultat?

·      Tillhörighet – Hur får vi medarbetarna att känna lojalitet och engagemang på en flexibel arbetsplats?

Ytterligare information om stipendiet finns på stiftelsens webbplats.

Läs mer här: stiftelsen-pause.se/stipendium/ 


Jordbrukstekniska föreningen (JTF)

Stipendium på 30 000 kronor för bästa uppsats i teknik 

Jordbrukstekniska föreningen (JTF) tilldelar ett stipendium på 30 000 kronor för bästa examensarbete inom teknik för lantbruk,

livsmedelsproduktion och livsmedelsindustri. Det tilldelas en uppsats på magister- eller masternivå vid en svensk högskola eller ett svenskt universitet. 

Särskild vikt läggs vid uppsatser med betydande potential för tillämpning inom svenskt lantbruk - såväl växt- som animalieproduktion.

Relevanta områdena är teknologi, fysik, kemi, logistik, informationsteknologi, operationsanalys eller närliggande ämnen.

 

Mer information om nominering finns på JTF:s hemsida.

Lånero stipendium

Lånero tilldelar årligen ett stipendium på 5.000 kr till den student som bidrar till ökad förståelse om lån och privatekonomi. 

Stipendiet har tagits fram i samråd med ekonomiska experter med syfte att få ett unikt perspektiv på ekonomi och lån i synnerhet från den yngre generationen.  

Ansökningstid:

Sök senast 2023-02-28 (Kan sökas varje år)

 

Läs mer om stipendiet här!

Braths Stipendium

Braths Stipendium inom SEO och digital marknadsföring
Som ett av Sveriges ledande företag inom SEO, SEM och digital marknadsföring vill vi stödja och uppmuntra studenter som väljer att fördjupa sig inom dessa områden och på så sätt bidra till dessa ämnens fortsatta utveckling. Vi delar därför ut ett stipendium till den bästa uppsatsen inom dessa ämnesområden.

Vem kan söka?
Stipendiet kan sökas av dig som skrivit C- eller D-uppsats vid ett svenskt universitet eller högskola. Uppsatsen bör handla om det Brath är verksamma inom, det vill säga sökmotoroptimering, sökmotormarknadsföring, annonsering på Facebook och i
Instagram och Google ads.

Hur mycket är stipendiet värt?
Stipendiet är värt 20 000 kr och delas ut en gång per år.

Hur ansöker jag?
Sista ansökningsdag är 30e september.
Skicka in färdig uppsats till jenny.bergkvist@brath.se.

I ditt mail ska du uppge:
Förnamn och efternamn
Utbildning
Lärosäte
Kort sammanfattning om vad uppsatsen handlar om
Samt bifoga den färdiga uppsatsen

Kontakt
Om du har du några frågor och funderingar är du välkommen att mejla till jenny.bergkvist@brath.se.

Välkommen med din ansökan!


Qred uppsatsstipendium

Fintechbolaget Qred utlyser ett uppsatsstipendium värde 10.000 kr för studenter som behandlar ämnet entreprenörskap och/eller småföretagande. Berättigad för Qreds uppsatsstipendium är de/den som ska skriva/skriver en kandidat- eller masteruppsats som berör småföretagande och/eller entreprenörskap. Uppsatsen ska belysa det som ännu inte har forskats kring och främja kunskap och nytänkande för entreprenöriella branscher. Läs mer om stipendiet här: www.qred.se/stipendiet 
Ansökan är öppen fram till 30 november 2022.

Cryptoholics stipendium

Cryptoholics.com bjuder in studenter från universitet och högskolor baserade i Sverige till att ansöka om vårt årliga stipendium värt 5000 kr per år. Stipendiet erbjuds studenter som skriver en kandidat- eller masteruppsats, eller studerar utomlands. Ansökanperiod är från 30 April till 31 Oktober varje år.  

Cryptoholics är en jämförelseplattform för kryptovalutor och kryptobörser. 2022 började vi erbjuda ett stipendium med avsikten att bredda den branschgemensamma kunskapen kring blockchain, kryptovalutor, ekonomi, och privatekonomi. Vi tror på att blockchain (blockkedjeteknik) och kryptovalutor kommer att hjälpa till att lösa riktiga problem, och akademiska världen är en del av denna utveckling.  

Vi strävar ständigt efter att leverera sammanhållet och expertbaserat innehåll som är lätt att förstå. För att utöka vårt bidrag vill vi stödja de studenter som är intresserade av att skriva ett examensarbete ekonomiskt. Alla studenter, oavsett universitet eller land (begränsat till ovan nämnda) kan ansöka.  

Hur ansöker jag?
- Du studerar på universitet eller högskola
- Du skriver en masteruppsats, eller kommer att studera utomlands (stipendiet kan täcka vissa utgifter som man får vid sådana studier)
- Din utbildning eller avhandling kommer att beröra de tidigare nämnda ämnena; blockchain, kryptovalutor, ekonomi eller privatekonomi.
- Din utbildning eller uppsats genomförs samma år som ansökan görs.
- Stipendiet kan sökas i följande länder: USA, Kanada, Storbritannien, Australien, Indien, Spanien, Argentina, Brasilien, Danmark, Finland, Norge och Sverige.

 

Process för att ansöka
För att ansöka om stipendiet, se först till att du uppfyller kraven som anges ovan. Vi sorterar automatiskt bort alla ansökningar som inte uppfyller dessa krav. Sista ansökningsdag är den 31 oktober, men urvalet av kandidater görs från och med den 30 april. Vi tar endast emot ansökningar gjorda via vårt externa formulär.

 

Hur urvalet görs
Tillsammans med experter kopplade till Cryptoholics.com görs ett urval av alla ansökningar under november månad, samma år som ansökan görs. Beslutet kan inte överklagas. Innan betalning sker krävs bevis på studier. Vinnare och avhandling kan publiceras på Cryptoholics.com med godkännande från studenten.

Läs mer om oss här:  https://cryptoholics.com 
M
er om stipendiet här:  https://cryptoholics.com/sv/om-oss/cryptoholics-stipendium

Försäkringsguiden ger 5000 kr till ekonomistudenter

Försäkringsguiden delar ut ett årligt stipendium för uppsatser som främjar försäkringsbranschen. Försäkringsguiden jobbar för en öppen och tydlig försäkringsbransch, både för konsumenterna men även för företagen inom branschen.

Vem har rätt att söka?
– Du kan bevisa att du är inskriven i det lärosäte du skriver din uppsats vid
– Uppsatsen är på C- eller D-nivå 

Ansökningsprocess:
Skicka in nedanstående formulär för att ansöka om stipendiet.

Ansökan behöver ha inkommit till oss 2023-04-30 (Kan sökas varje år)

Länk till formuläret:
https://www.xn--frskringsguiden-2kb71a.se/stipendium/

Stipendie - Lånen

Sedan starten 2016 har Lånen jobbat mot sin vision, att öka kunskapen och hjälpa individer att ta klokare beslut för sin privatekonomi. Till sin hjälp har Lånen byggt upp ett team som alla har flera års erfarenhet inom branschen, både från studier och tidigare arbetserfarenheter från olika banker.

 

För att främja arbetet till ett hälsosamt klimat i samhället vad gäller ekonomi så har vi tagit fram Lånenstipendiet. Vårt stipendium delas ut till den student som med sin uppsats, bidrar till ökad kunskap bland befolkningen inom ekonomi.

 

Krav för att få ansöka om stipendiet:

 • Du studerar på en högskola eller universitet i Sverige
 • Uppsatsen ska skrivas på en C- eller D-nivå
 • Juryn består av medarbetare på Lånen.se och beslut kan ej överklagas
 • Din ansökan behöver ha inkommit till oss senast 28:e februari 2023

 

Stipendiet är om 5 000 kr och vinnaren utses i slutet av mars 2023.

 

 

Ansök om stipendiet:

Lånenstipendiet

Traineeprogram

Programmet bör rikta sig till studenter vid Högskolan i Halmstad. Vi förbehåller oss rätten att avgöra vilka program som anses falla inom denna kategori och prioriterar en spridning av till vilka program/kurser platserna riktar sig.

Maila din information till info@karen.hh.se.

Implema Traineeprogram 2023

Vill du vara med och bidra till ett hållbart svenskt näringsliv i världsklass genom intelligent digitalisering? Sök till Implema Traineeprogram 2023 senast den 31 januari 2023.

 

Skaffa dig en gedigen grund att stå på i din karriär som affärssystemkonsult inom marknadsledande affärssystem från SAP och Microsoft Dynamics. Implema är en av Sveriges ledande specialister på implementation och transformation av affärssystem. De har 25 års erfarenhet av affärskritiska projekt och av att guida svenska och internationella företag till effektiva och hållbara affärsprocesser. Konsultföretaget arbetar i kundnära team som kombinerar trainee, junior- och senior kompetens för att hjälpa kunder att digitalisera verksamheten så det kan öka och bibehålla sin konkurrenskraft, nu och framåt.  

 

Implema söker dig som är blivande ingenjör, ekonom, data- eller systemvetare samt utvecklare och har intresse av att arbeta med framtidens teknik som exempelvis applikationskonsult eller integrationskonsult inom områden som logistik, finans/ekonomi, integration, analytics (CRM/BI) eller utveckling.

 

Under traineeprogrammet kommer du att få lära dig mer om projektmetodik, konsultmannaskap och Implemas unika arbetssätt Implema Way. Implema har idag 180 anställda och finns på 10 orter runtom i landet. Företaget erbjuder en utvecklande arbetsmiljö, trevliga och kompetenta kollegor samt spännande kunder och projekt.  

 

Läs mer, connecta och ansök här: https://implemaab.teamtailor.com/jobs/2179305-implemas-traineeprogram-2023.
Vi ser fram emot din ansökan!

Skånskt tillväxtbolag söker studenter till
ledningsgruppen

Det snabbväxande skånska företaget Carepa som levererar
förbrukningsmaterial tog här om året ett helt nytt grepp i det strategiska
arbetet för att nå morgondagens beslutsfattare. Man rekryterade fem
motiverade studenter till att vara bollplank för ledningsgruppen genom ett
eget koncept kallat Carepa Junior Management Board.
Studenterna och företaget samarbetar under året genom ett s.k. management
board som startar med en kick-off i februari till att de får hålla det egna
ledningsgruppsmötet i december. Nu är det åter dags för ansökan!

Låter det spännande? 
Det går att ansöka till Carepa Junior Management Board 2023 till och med den 5
december i år.

Här gör man årets ansökan till Carepa Junior Management
Board: www.carepa.se/CJMB

För mer information kontakta:
Mats-Ola A.Schulze
VD
072-452 38 56
mats-ola.schulze@carepa.se

Johan Ludvigsson
Inköps- & Marknadschef
072-452 95 50
johan.ludvigsson@carepa.se

https://www.carepa.se


Skånskt tillväxtbolag söker studenter till ledningsgruppen

Vi på Carepa AB behöver din hjälp. Du som studerar på gymnasiet eller högskola och är driven och kreativ. 

Varje år väljer vi ut en junior ledningsgrupp som agerar bollplank till vår ordinarie ledningsgrupp. Vi vill ha ett dubbelriktat mentorskap där vi kan lära av varandra. Ansökningen till 2022 års upplaga har nu öppnat!

Lär dig hur arbetslivet fungerar

Att gå från skola till arbetsliv kan vara en utmaning. Arbetslivet skiljer sig ofta från vad man får lära sig i skolan. Här får du på riktigt praktisera det du lärt både i och utanför skolan. Du får också möjlighet att utveckla ditt CV och får referenser till framtida jobbsökanden. Givetvis blir det också överraskningar längs vägen! 

Här är några av de några anledningar till varför du ska söka: 

 • Delta på skarpa ledningsgruppsmöten
 • Utveckla ditt nätverk och knyt kontakter
 • Delta på skarpa styrelsemöten
 • Var med och utveckla vår verksamhet

Länk till pressmeddelande hittar du här
Mer information och ansökan hittar du här.