Stipendier och Traineeprogram

Du som student kan under din studietid söka stipendier. Ett stipendium är ett ekonomiskt bidrag från en fond eller annan aktör och de är ofta kopplade till ditt studieområde, din studieort eller din studiestad.

Traineeprogram vänder sig vanligtvis till nyutexaminerade studenter vid universitet och högskola eller young professionals, dvs. de som hunnit vara ute i arbetslivet några år.

Kontakta respektive aktör om du som student har frågor om ett enskilt stipendium eller ett traineeprogram.

Stipendier

Vill du synas här med ditt stipendium, maila info@karen.hh.se.

Vi värdesätter en stor variation på de stipendier som kommer in och ser helst att de passar alla studenter vid Högskolan i Halmstad

Vi förbehåller oss även rätten att välja att inte publicera ett stipendium om det strider mot studentkårens riktlinjer.

Uppsatstävling SVUF

Svenska utvärderingsföreningen, SVUF, är ett professionellt forum för yrkesverksamma utredare/utvärderare/analytiker. SVUF verkar för att stärka demokratin, förbättra kvaliteten på beslutsunderlag, samt gynna en konstruktiv och kritisk diskussion om utvärdering. Som ett led i dessa strävanden utlyser SVUF för andra gången ett uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (kandidat-/magister-/mastersnivå) med inriktning mot utvärdering vid ett svenskt universitet/högskola under perioden 1 september 2022 – 1 september 2023.

Sista dag att skicka in tävlingsbidrag: 1 oktober 2023
Läs mer här:  Uppsatstävling. Deadline 1 oktober | SVUF

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer

SWEA Internationals stipendium på USD 15.000, tilldelas välmeriterad masterstuderande eller forskarstudent i ämnen som rör interkulturella relationer. Den sökande måste ha en grundutbildning (bachelor) vid ett svenskt universitet, högskola eller motsvarande. Den sökande ska ha etablerat kontakt med ett lärosäte utanför sitt eget, via en antagen plats eller eller en inbjudan att forska där.


Sista ansökningsdag: 15 Januari 2024
Läs mer här:  https://swea.org/stipendier/interkulturella-stipendiet/

Ekonomival.se

Ekonomival.se är en svensk ekonomiportal på nätet. Vi erbjuder objektiva råd och recensioner av långivare, kreditkort, försäkringar och en kunskapsdatabas inom privatekonomi.

Varje termin delar vi ut ett stipendie á 5 000 kr till en student som bidrar till att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap inom privatekonomi.

Krav & regler:

  • Sökande ska studera vid ett universitet eller en högskola i Sverige alternativt genomföra utlandsstudenter.
  • Sökande ska skriva uppsats inom ämnet ekonomi på en C- eller D-nivå eller ha utlandsstudier som pågått eller planeras att pågå minst en termin.
  • Sökande ska vara aktivt studerande och studierna har varit/ska vara på heltid.
  • Sökande ska vara folkbokförd i Sverige.

Läs mer på:https://ekonomival.se/stipendium
Sista ansökningsdag för höstterminen är 31 oktober 2023 och för vårterminen 30 april 2024.

Dagens Tekniks årliga stipendium

Dagens Tekniks årliga stipendium inom digital nyhetskommunikation

 Ansök till Dagens Tekniks stipendium för akademiskt arbete inom digital nyhetskommunikation. Som en ledande tekniknyhetsplattform belönar vi årligen en student som bidrar till innovation och utveckling inom vårt område. 

Vem kan söka?
Stipendiet på 10 000 kr är öppet för ansökningar från studenter som skrivit en C- eller D-uppsats vid ett svenskt universitet eller högskola under läsåret 22/23. Den bästa uppsatsen inom digital nyhetskommunikation premieras, och ämnet kan relatera till våra nyhetsområden, som inkluderar digitalisering och tech-innovationer. 

Så ansöker du:
För att ansöka, skicka in din fullständiga uppsats senast den 30 november 2023. Ansökan bör innehålla ditt namn, institution, utbildning samt en kort sammanfattning av din uppsats. Ytterligare upplysningar och instruktioner finns tillgängliga på DagensTeknik.se.

Vinnaren väljs av en intern jury, tillsammans med fem externa deltagare. Vi bedömer helheten, med särskilt fokus på kreativitet, innovation och noggrant forskningsarbete. Kontakta oss om du har frågor.

Lycka till! 

För mer information, se https://www.dagensteknik.se/stipendium/

Mystep stipendium

Mystep är en jämförelsesajt inom privatlån, bolån och företagslån. Vi delar ut ett stipendium på 5000 kr (2 gånger per år) till den student som har den bästa uppsatsidén eller till de som behöver ett extra tillskott i kassan för studier utomlands.

Vem kan söka?

  • Du skriver en C- eller D-uppsats vid en högskola/universitet i Sverige eller studerar utomlands.
  • Om du skriver en uppsats ska den beröra ett ämne inom ekonomi

Stipendiet delas ut årligen på vårterminen och höstterminen med sista ansökningsdag 30/4 respektive 31/10.

Läs mer om stipendiet här

Studera utomlands-stipendium - Sambla

Vi delar ut ett stipendium på 10 000 kronor varje termin till dig som är student vid svenskt universitet eller högskola och redan har, eller kommer studera utomlands. Vår övertygelse är att utlandsstudier är en mycket viktig del av att ta examen idag. Därför vill vi med detta stipendium ytterligare motivera studenter att genomföra studier utomlands.

Vem kan söka?

Alla kan söka oavsett inriktning eller nivå på studier. Vi anser att studier på orter där kulturen skiljer sig väsentligt från den svenska är de som har potential att skapa mest värde. Vi vill med detta sagt särskilt uppmana dig som valt en ort som uppfyller detta kriterium.

Du måste vara folkbokförd i Sverige, ha påbörjad minst 1 termin utlandsstudier och studera aktivt på heltid.

Ansökan

Ansök genom att fylla i formuläret på Samblas hemsida. Motivera väl varför du är den perfekta kandidaten.
Ansökan för höstterminens stipendium stänger 1 december.

Impact Scholarship 2023 – The Hamrin Foundation

Stipendium för alla master- eller kandidatstudenter med en uppsats som är intressant för akademin, industrin, offentlig sektor och/eller samhället. Inlämningen kan vara en skriftlig uppsats eller ett konstnärligt verk.

 UPPSATSOMRÅDEN

Utmaningar för det offentliga samtalet - finns det en begränsning för vad vi kan säga?
Under de senaste åren har en cancelkultur vuxit fram där människor eller ämnen som inte anses vara ”politiskt korrekta” möts av intolerans. Cancelkulturen, där någon kastas ut ur sociala eller professionella kretsar - oavsett om det är online, på sociala medier, i traditionella medier eller personligen - på grund av obekväma åsikter. 

Vilken roll kan konst och teknik spela för att lösa samhällsfrågor?

Genom historien har konst och teknik svarat på frågor i samhället. Dessutom kan de fungera som en katalysator för svåra samtal om olika samhällsutmaningar. Det är ett effektivt verktyg för att ta itu med sociala frågor samt att ge samhället fokus på dessa frågor.

 

Läs mer och ansök på apply.hamrinfoundation.com 
Sista ansökningsdag: 30 September 2023

OM OSS

The Hamrin Foundation grundades 1986 i Småland. Sedan 1988 har The Hamrin Foundation investerat cirka 320 miljoner kronor i forskning.

Traineeprogram

Programmet bör rikta sig till studenter vid Högskolan i Halmstad. Vi förbehåller oss rätten att avgöra vilka program som anses falla inom denna kategori och prioriterar en spridning av till vilka program/kurser platserna riktar sig.

Maila din information till info@karen.hh.se.

Praktikanter till Sveriges ambassad i Singapore vårterminen 2024

Sveriges ambassad i Singapore erbjuder två praktikplatser under vårterminen 2024.

Ambassadens verksamhet omfattar handels- och Sverigefrämjande, politisk och ekonomisk rapportering, konsulära- och migrationsärenden samt försvars- och säkerhetspolitiskt relaterade frågor.

Den ena praktiktjänsten är placerad vid ambassadens avdelning för ekonomiska och politiska frågor. Uppgifterna är huvudsakligen kopplade till ambassadens främjandeverksamhet och aktiviteter relaterade till det akademiska utbytet mellan Sverige och Singapore. Till detta ska läggas viss EU-relaterad verksamhet samt ekonomisk och politisk rapportering.

Den andra praktiktjänsten är placerad vid ambassadens försvarsavdelning. Försvarsavdelningens syfte är bland annat att upprätthålla relationerna med försvarsmakterna i de ackrediterade länderna och att främja den svenska försvarsindustrin. Arbetsuppgifterna kommer att omfatta bevakning och rapportering av aktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor kopplade till utvecklingen i Singapore, Indonesien och övriga Sydostasien samt att delta i den dagliga verksamheten.

För att ge praktikanterna en så allsidig bild som möjligt av hur arbetet bedrivs vid en ambassad ingår i båda tjänsterna att stötta ambassadens övriga avdelningar.

Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av, eller göras i anslutning till, en pågående utbildning som leder till examen.

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng med mera framgår senast den 12 oktober 2023. Ansök via vårt rekryteringsverktyg.  

För mer information:  Regeringskansliet | Praktikanter till Sveriges ambassad i Singapore vårterminen 2024 (reachmee.com)