Studiemiljögruppen

Vilka uppdrag finns inom gruppen?

 • Centrala arbetsmiljökommittén (CAMK) -3 representanter.
 • Studentutskottet för CAMK -3 representanter (samma som ovan)
 • Disciplinnämnden -2 representanter, 2 suppleanter.
 • Rekrykteringskommittén -1 representant, 4 suppleanter.
  • En suppleant för varje Akademi.
 • Nätverket för jämställdhetsintegrering -1 representant.

Varför ska du bli studentrepresentant i Studiemiljögruppen?

Som studentrepresentant i Studiemiljögruppen kan du vara med och;
 • Påverka studenternas studiesituation
 • Få inblick i hur högskolan arbetar med att stärka förutsättningarna för studenterna
 • Företräda studenternas åsikter angående studiesituationen
Du kommer att få erfarenhet av;
 • Sociala- och arbetsmiljörelaterade frågor som rör studenter
 • Att arbeta strategiskt med breddat deltagande och breddad rekrytering
 • Hur Halmstad Studentkår arbetar med studiesociala- och arbetsmiljörelaterade frågor. 

Inom studiemiljögruppen är uppdragen spridda och som exempel kan du få erfarenhet av intervjuteknik och att lyfta fram viktiga aspekter vid anställningar för studenter, i nätverket för jämställdintegrering arbetar du med jämställdhetsfrågor inom högskolevärlden.  Hur blir du studentrepresentant?

Under våren kan alla söka till att bli studentrepresentant. Följ oss på sociala medier för att se informationen. Som studentrepresentant har du en mandatperiod på 1 år med start efter sommarlovet.

Det är meriterande att ha
 • Ett intresse för studenternas studiesituation och sociala frågor
 • Varit förtroendevald i en programförening eller inom Studentkåren