Studiemiljögruppen

Vilka uppdrag finns inom gruppen?

 • Centrala arbetsmiljökommittén (CAMK)
  - 3 representanter, varav 1 doktorand och 1 besitts av vice kårordförande
 • Lokal arbetsmiljökommitté LHS
  - 3 representanter, varav 1 doktorand och 1 besitts av vice kårordförande
 • Lokal arbetsmiljökommitté ITE
  - 3 representanter, varav 1 doktorand och 1 besitts av vice kårordförande
 • Lokal arbetsmiljökommitté HOV
  - 3 representanter, varav 1 doktorand och 1 besitts av vice kårordförande
 • Lokal arbetsmiljökommitté FIH
  - 3 representanter, varav 1 doktorand och 1 besitts av vice kårordförande
 • Disciplinnämnden
  - 2 representanter, 2 suppleanter
 • Rekryteringskommittén
  - 1 representant (vice kårordförande), 4 suppleanter (en per akademi)

Varför ska du bli studentrepresentant i Studiemiljögruppen?

Som studentrepresentant i Studiemiljögruppen kan du vara med och:
 • Påverka studenternas studiesituation
 • Få inblick i hur högskolan arbetar med att stärka förutsättningarna för studenter
 • Företräda studenternas åsikter angående studiesituationen
Du kommer att få erfarenhet av:
 • Sociala- och arbetsmiljörelaterade frågor som rör studenter
 • Att arbeta strategiskt med breddat deltagande och breddad rekrytering
 • Hur Halmstad Studentkår arbetar med studiesociala- och arbetsmiljörelaterade frågor
Inom Studiemiljögruppen är uppdragen spridda, du kan exempelvis få erfarenhet av intervjuteknik och att lyfta fram viktiga aspekter vid anställningar eller arbeta strategiskt med fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Hur blir du studentrepresentant?

Under våren kan alla studenter vid Högskolan i Halmstad söka till att bli studentrepresentant. Följ oss på sociala medier för mer information. Som studentrepresentant har du en mandatperiod på 1 år med start 1 juli.

Det är meriterande att:
 • Ha ett intresse för studenternas studiesituation och sociala frågor
 • Ha varit förtroendevald i en programförening eller inom Studentkåren