Stipendier och Traineeprogram

Du som student kan under din studietid söka stipendier. Ett stipendium är ett ekonomiskt bidrag från en fond eller annan aktör och de är ofta kopplade till ditt studieområde, din studieort eller din studiestad.

Traineeprogram vänder sig vanligtvis till nyutexaminerade studenter vid universitet och högskola eller young professionals, dvs. de som hunnit vara ute i arbetslivet några år.

Kontakta respektive aktör om du som student har frågor om ett enskilt stipendium eller ett traineeprogram.

Stipendier

Vill du synas här med ditt stipendium, maila info@karen.hh.se.

Vi värdesätter en stor variation på de stipendier som kommer in och ser helst att de passar alla studenter vid Högskolan i Halmstad

Vi förbehåller oss även rätten att välja att inte publicera ett stipendium om det strider mot studentkårens riktlinjer.

Fastighetsägarna GFR:s stipendiefond

Ett stipendium inom fastighetsbranschen  

Under 2024 delar Fastighetsägarna GFR ut ett stipendium på 30 000 kronor till en kandidat- eller magisteruppsats som har en tydlig koppling till fastighetsbranschens verksamhet. Syftet är att belysa nya kunskaper och insikter inom fastighetsbranschen och främja vetenskapliga studier inom fastighetsbranschens diverse verksamheter. 

Vem kan söka?

Uppsatsen ska ha ett tema med tydlig anknytning till fastighetsbranschens verksamhet och vara skriven under perioden 1 januari till 31 juli 2024. Den ska dessutom vara publicerad på ett lärosäte inom Fastighetsägarna GFR:s geografiska område, vilket bland annat omfattar Högskolan i Halmstad. Uppsatserna kommer i första hand bedömas efter metodologisk kvalitet och ämnesmässig relevans. Det är meriterande om uppsatsen slutsatser är generaliserbara till olika geografiska platser. 

Så ansöker du:

För att ansöka, skicka in din fullständiga uppsats till stipendium@fastighetsagarna.se senast den 31 juli 2024. Ansökan bör innehålla ditt namn, institution, utbildning samt en kort sammanfattning av din uppsats. 

Sista dagen att ansöka: 31 Juli 2024 
För mer information: https://www.fastighetsagarna.se/om-oss/stipendiefonden/

”Sic Itur Ad Astra”-stipendiet

Efva Attling Stockholm tilldelar en gång om året ”Sic Itur Ad Astra”-stipendiet för internationella studier till en student vid högskola, universitet eller yrkeshögskola i Skandinavien. Syftet med stipendiet är att stödja studenter som vill följa sina studiedrömmar genom internationella utbytesprogram. Vi är därför väldigt glada över att kunna bidra med 10 000 SEK till en kvalificerad student som uppfyller nedanstående krav.

Hur ansöker jag till Efva Attlings stipendium?

För att ha chansen att bli tilldelad stipendiet, vänligen mejla in nedan information till scholarship@efvaattling.com senast den 2 juni 2024.

• Ett personligt brev på svenska eller engelska som förklarar hur pengarna ska användas.
• Ett studieintyg från nuvarande lärosäte.
• Ett studieintyg från lärosäte utomlands.
• Ett personbevis*.


Ansökningsperiod: 22/4–2/6 2024

Mer information:  Efva Attling – ”Sic Itur Ad Astra”-stipendiet

The Hamrin Foundation’s impact award/scholarship.

The purpose of the Hamrin Foundation is to support scientific, technical, and societal research. The Hamrin Foundation supports research that makes a notable and distinct contribution to popular education in the surrounding society or increased knowledge and competence in the private or public sector. Students who receive funding from Hamrin Foundation must have a plan for how the research will benefit potential recipients.

Masters or bachelor students with thesis work that is of interest to academia, private sector, public sector, and society can apply for The Hamrin Foundation’s impact award/scholarship.
In 2024, we will focus on two areas:

1. Challenges to the public discourse – Is public discourse being constrained?
An open debate and acceptance of different views is key to democracy but over the last years, a cancel culture has emerged in which people or subjects that are not considered “politically correct” are met with intolerance. A symptom is the so-called cancel culture, in which someone is thrust out of social or professional circles – whether it be online, on social media, in traditional media, or in person – because of inconvenient views.

2. What role can art and technology play in solving societal issues?
Throughout history, art and technology have responded to social unrest and inequality. Additionally, it can serve as a catalyst for hard conversations about various societal challenges. It is an effective tool for addressing social issues as well as focusing the community on these issues. The importance of an interdisciplinary approach cannot be overstated.
We welcome applications from students in the social sciences, humanities, fine art, and STEM fields. The submission can be in the form of a written thesis or an artistic work.

The application must include a description that defines the type of research/impact that has been carried out. Approved applications receive a personal scholarship (which is intended to be tax-free) of SEK 50,000. A maximum of two scholarships will be awarded. In its assessment, The Hamrin Foundation will strive for an even distribution between our focus areas.

The announcement takes place annually, with an opening in April and a closing in September. To be the subject of assessment, the thesis must have been presented to the public with an approved result no later than September.

Mer information:  Impact Scholarship 2024 - Scholarship Hamrin Foundation

Min Doktors stipendium inom digital vård

Stipendiet kan sökas av dig som har skrivit en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå vid ett svenskt universitet eller högskola under det gångna läsåret. Uppsatsen ska handla om digital vård, men ämnet kan angripas från flera håll, exempelvis från ett patient- eller behandlarperspektiv, alternativt utifrån kommunikations-, samhälls- eller produktutvecklingsperspektiv.

I din uppsats kan du även undersöka något av de områden där Min Doktor är verksamma, till exempel vaccinationer eller primärvården digitalt. Du kan även undersöka vaccinationsmottagningar och hur de hjälper patienter med enklare åkommor, hälsotester och vaccinationer.

Du kan ha skrivit uppsats ensam eller tillsammans med flera, vid det sistnämnda fördelas stipendiet mellan er.

Sista dagen att ansöka: 15 september 2024
Mer information:  Min Doktors stipendium inom digital vård · Min Doktor

Riksdagens uppsatstävling

Välkommen att delta i riksdagens uppsatstävling. Uppsatserna kan skrivas inom valfritt ämne, så länge de har en tydlig koppling till riksdagen. Två vinnare utses varje år. Vinsten är ett diplom, en gåva, en prisceremoni och ett seminarium i riksdagen för att uppmärksamma uppsatserna.

Uppsatserna bedöms av en priskommitté med bland annat talmannen och de vice talmännen och vinnarna utses sedan av riksdagsdirektören.

– Vi vill uppmärksamma akademisk utbildning och forskning som en viktig grund för en både bred och djup förståelse av vårt samhälle och dess styrelseskick. Genom att lyfta fram uppsatser om riksdagen vill vi dessutom uppmuntra mer av forskning om och analys av riksdagens roll och funktion, säger talman Andreas Norlén.


Varje institution nominerar en uppsats

Varje institution får nominera maximalt en uppsats. Uppsatsen ska ha nominerats av handledaren eller handledarna. Uppsatserna kan vara på kandidat-, magister- eller masternivå. De uppsatser som kan delta i 2024 års tävling är de som examineras under höstterminen 2023 eller vårterminen 2024


Sista dagen att skicka in tävlingsbidrag: 31 augusti 2024. Vinnarna meddelas officiellt i december 2024.
För mer information:  Uppsatstävling för studenter | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Studera utomlands Stipendium 2024 - Sambla

Sambla Group AB delar ut ett stipendium på 10 000 kronor till dig som är student vid svenskt universitet eller högskola och redan har, eller kommer studera utomlands. Vår övertygelse är att utlandsstudier är en mycket viktig del av att ta examen idag. Därför vill vi med detta stipendium ytterligare motivera studenter att genomföra studier utomlands. Vi på Sambla är mycket glada över möjligheten att få stödja dig under och efter din resa mot utlandsstudier, oavsett inriktning eller nivå på studier. Vi anser att studier på orter där kulturen skiljer sig väsentligt från den svenska är de som har potential att skapa mest värde. Vi vill med detta sagt särskilt uppmana dig som valt en ort som uppfyller detta kriterium.

För att vara berättigad att ansöka krävs att följande krav uppfylls:

Utlandsstudier ska ha pågått eller vara beräknade att pågå i minst en termin
Studierna har varit/ska vara på heltid
Sökande ska vara aktivt studerande
Sökande ska vara folkbokförd i Sverige


Sista dagen att ansöka: 1 juni 2024. Stipendiet delas ut 1 juli 2024.
Mer information:  Studera utomlands Stipendium 2024 - Sambla

Kreas Stipendium - För att främja företagandet

Vi hjälper småföretag att få tillgång till finansiering

Vi tycker att småföretagande och entreprenörskap inte är tillräckligt uppmärksammat bland universitet och har därför skapat stipendiet för att främja företagandet bland studenter.

  • Stipendiaterna utses av en jury. Juryn består i dagsläget av 4 personer som jobbar hos Krea. Juryns beslut är subjektivt och går inte att överklaga.
  • Stipendiets värde är 10 000 kronor och betalas ut under juli månad.
  • För att säkerställa att allt går rätt till kommer vi även utföra identitetskontroll på de sökande. Genom att ansöka godkänner du att Krea får göra dessa kontroller.
Sista dagen för ansökan: 31 Maj 2024
Mer information:  Kreas Stipendium - För att främja företagandet!


Forskning och utbildningsanslag från J. Gust. Richert stiftelse

Främja forskning och utbildning inom samhälls- och stadsutveckling

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik, bland annat med avseende på teknisk-ekonomisk analys inom nämnda områden.

Vem kan söka?

Ansökan står öppen för forskare med koppling till landets högskolor, universitet och instutioner. Stiftelsen ser gärna ansökningar för tvärsektoriella projekt i syfte att bidra till hållbar samhälls- och stadsutveckling. Projekt i samverkan mellan universitet, näringsliv, institut eller andra organisationer uppmuntras, likaså projekt som ligger nära praktisk tillämpning.


Sista dagen för att söka: 31 mars 2024 (Ansökan öppen från 1 februari 2024)
Mer information:  Forskning och utbildningsanslag - Sweco Sverige

Fotakutens Stipendium för utlandsstudier

Fotakuten ger ett stipendium till studenter som är utlandsstuderande. Stipendiet delas ut två gånger om året, med ett värde av 5 000 kr, under vår- och höstterminerna.

Bakgrunden till stipendiet är att den ökade internationaliseringen och globaliseringen har skapat många nya möjligheter på marknaden, framförallt inom e-handeln där lokala bolag med enkla medel kan bli internationella. Fotakuten, som är en del av en e-handelskoncern, vill premiera studenter som satsar på internationella studier.

Det kunskapsutbyte och kompetens som studenten får vid utlandsstudier, och därigenom arbetsmarknaden, anser Fotakuten som mycket viktigt. Det är en central roll och utlandsstudier är en viktig komponent för att öka studentens nyfikenhet på marknaden och dess möjligheter.

Fotakuten vill stödja denna utveckling genom att erbjuda ett stipendium på 5 000 kr till de som väljer att förlägga en del eller hela sina studier utomlands.


Sista dagen att söka: för VT 2024 2024-04-30 och för HT 2024 2024-10-31
Mer information:  Fotakuten - Stipendium för utlandsstudier

Qreds stipendium

4 av 5 jobb skapas av småföretagare. De är därmed ryggraden och grunden för en välfungerande ekonomi. Sedan starten 2015 har vi på Qred hjälpt tiotusentals företagare att skapa tillväxt i deras verksamheter med rätt typ av finansiering.

Vi tycker att entreprenörskap och småföretagande förtjänar mer strålkastarljus och forskning kring.

Därför instiftar vi nu Qreds Stipendium. Det kommer att delas ut till en uppsats som behandlar och undersöker entreprenörskap och/eller småföretagande.

Qreds stipendium delas ut till en uppsats som skrivs för att belysa och lyfta frågor kring entreprenörskap och att driva småföretag. Stipendiet är avsett att främja kunskap och nytänkande för de entreprenöriella branscher som Qred verkar inom.

Stipendiet tilldelas individerna bakom en forskningsfråga som sticker ut från mängden, som ämnar belysa frågor som det ännu inte har forskats kring samt som valt ett intressant tillvägagångssätt.

Sista dagen att söka: 4 januari, 2024. För frågor kontakta: scholarship@qred.com
Mer information:  Qreds Stipendium - För en uppsats om entreprenörskap

Kreditkolls stipendium på 5000 kr

Storbankernas fysiska kontor blir färre och färre och får konkurrens av nya snabbfotade aktörer som neobanker och uppstickarbanker. Nya valutor poppar upp i exceptionell fart. Vi lever i en tid av digitalisering, ökad mobilitet, nya sätt att handla och nya former av kommunikation. Den digitala transformeringen och den teknologiska innovationen inom finanssektorn drar till sig mycket pengar från riskkapitalister.

Sverige ligger många gånger i framkant vad gäller disruptiva idéeer och genomföranden, men många av dessa nya innovationer och affärsmodeller får vi ofta genom möten med människor i andra länder, exempelvis genom studier utomlands.

Kreditkoll vill främja denna riktning med ett stipendium, Kreditkolls stipendium på 5000 kr, som delas ut antingen till någon som skriver en uppsats kring ämnet Fintech eller förlägger hela eller delar av sina studier utomlands.

Sista dagen att söka: VT2024 är 2024-04-30 och för HT2024 2024-10-31
För mer information:  Kreditkolls stipendium: Fintech eller studier utomlands

Jordsbrukstekniksa Föreningens stipendium för bästa uppsats i teknik

Stipendium på 30 000 kronor för bästa uppsats i teknik 

Jordbrukstekniska föreningen (JTF) tilldelar ett stipendium på 30 000 kronor för bästa examensarbete inom teknik för lantbruk, livsmedelsproduktion och livsmedelsindustri. Det tilldelas en uppsats på magister- eller masternivå vid en svensk högskola eller ett svenskt universitet. 

Särskild vikt läggs vid uppsatser med betydande potential för tillämpning inom svenskt lantbruk - såväl växt- som animalieproduktion. Relevanta områdena är teknologi, fysik, kemi, logistik, informationsteknologi, operationsanalys eller närliggande ämnen. 

Uppsatsen ska vara godkänd under kalenderåret 2023. Nomineringstiden är till och med 31 januari 2024. 


Sista dag att skicka in tävlingsbidrag: 31 Januari 2024
Läs mer här:  www.jordbrukstekniskaforeningen.se/stipendium-for-basta-uppsats-i-teknik 

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer

SWEA Internationals stipendium på USD 15.000, tilldelas välmeriterad masterstuderande eller forskarstudent i ämnen som rör interkulturella relationer. Den sökande måste ha en grundutbildning (bachelor) vid ett svenskt universitet, högskola eller motsvarande. Den sökande ska ha etablerat kontakt med ett lärosäte utanför sitt eget, via en antagen plats eller eller en inbjudan att forska där.


Sista ansökningsdag: 15 Januari 2024
Läs mer här:  https://swea.org/stipendier/interkulturella-stipendiet/

Ekonomival.se

Ekonomival.se är en svensk ekonomiportal på nätet. Vi erbjuder objektiva råd och recensioner av långivare, kreditkort, försäkringar och en kunskapsdatabas inom privatekonomi.

Varje termin delar vi ut ett stipendie á 5 000 kr till en student som bidrar till att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap inom privatekonomi.

Krav & regler:

  • Sökande ska studera vid ett universitet eller en högskola i Sverige alternativt genomföra utlandsstudenter.
  • Sökande ska skriva uppsats inom ämnet ekonomi på en C- eller D-nivå eller ha utlandsstudier som pågått eller planeras att pågå minst en termin.
  • Sökande ska vara aktivt studerande och studierna har varit/ska vara på heltid.
  • Sökande ska vara folkbokförd i Sverige.

Läs mer på:https://ekonomival.se/stipendium
Sista ansökningsdag för höstterminen är 31 oktober 2023 och för vårterminen 30 april 2024.

Dagens Tekniks årliga stipendium

Dagens Tekniks årliga stipendium inom digital nyhetskommunikation

 Ansök till Dagens Tekniks stipendium för akademiskt arbete inom digital nyhetskommunikation. Som en ledande tekniknyhetsplattform belönar vi årligen en student som bidrar till innovation och utveckling inom vårt område. 

Vem kan söka?
Stipendiet på 10 000 kr är öppet för ansökningar från studenter som skrivit en C- eller D-uppsats vid ett svenskt universitet eller högskola under läsåret 22/23. Den bästa uppsatsen inom digital nyhetskommunikation premieras, och ämnet kan relatera till våra nyhetsområden, som inkluderar digitalisering och tech-innovationer. 

Så ansöker du:
För att ansöka, skicka in din fullständiga uppsats senast den 30 november 2023. Ansökan bör innehålla ditt namn, institution, utbildning samt en kort sammanfattning av din uppsats. Ytterligare upplysningar och instruktioner finns tillgängliga på DagensTeknik.se.

Vinnaren väljs av en intern jury, tillsammans med fem externa deltagare. Vi bedömer helheten, med särskilt fokus på kreativitet, innovation och noggrant forskningsarbete. Kontakta oss om du har frågor.

Lycka till! 

För mer information, se https://www.dagensteknik.se/stipendium/

Studera utomlands-stipendium - Sambla

Vi delar ut ett stipendium på 10 000 kronor varje termin till dig som är student vid svenskt universitet eller högskola och redan har, eller kommer studera utomlands. Vår övertygelse är att utlandsstudier är en mycket viktig del av att ta examen idag. Därför vill vi med detta stipendium ytterligare motivera studenter att genomföra studier utomlands.

Vem kan söka?

Alla kan söka oavsett inriktning eller nivå på studier. Vi anser att studier på orter där kulturen skiljer sig väsentligt från den svenska är de som har potential att skapa mest värde. Vi vill med detta sagt särskilt uppmana dig som valt en ort som uppfyller detta kriterium.

Du måste vara folkbokförd i Sverige, ha påbörjad minst 1 termin utlandsstudier och studera aktivt på heltid.

Ansökan

Ansök genom att fylla i formuläret på Samblas hemsida. Motivera väl varför du är den perfekta kandidaten.
Ansökan för höstterminens stipendium stänger 1 december.

Traineeprogram

Programmet bör rikta sig till studenter vid Högskolan i Halmstad. Vi förbehåller oss rätten att avgöra vilka program som anses falla inom denna kategori och prioriterar en spridning av till vilka program/kurser platserna riktar sig.

Maila din information till info@karen.hh.se.

Vill du praktisera i Tyskland?

Folkhögskolekursen Tyska i praktiken ges av Braheskolan i samarbete med Internationella Skolorna Düsseldorf. Kursen i Düsseldorf är kostnadsfri och ger CSN. Att praktisera på ett företag är ett unikt sätt att få mer flyt i språket, samtidigt som du samlar nyttig internationell arbetslivserfarenhet. 

En intensivkurs på 10 veckor fördjupar dina kunskaper i tyska. Därefter tillbringar du 14 veckor på en praktiplats som motsvarar din bakgrund eller dina intressen. Vi samarbetar med ca 100 organisationer inom 30 olika områden: IKEA, Siemens, Bezirksgerierung Düsseldorf, KölnTourismus, skolor, advokatbyråer, sjukhus, Wirtschaftsförderungsamt, agenturen Nordis mfl. Det spelar ingen roll om du precis tagit studenten, är student, nyexaminerad eller jobbar. Du ska ha läst minst Tyska 3 på gymansiet eller motsvarande. 


Vårt institut befinner sig mitt i city. Vi hjälper dig med kontakter för möblerat boende.


Kurstiden är 15 januari - 28 juni 2024
Sista ansökningsdag: 15 November
För mer information:  Praktikplatslista — Internationella Skolorna Düsseldorf (is-duesseldorf.com)

Praktikanter till Sveriges ambassad i Singapore vårterminen 2024

Sveriges ambassad i Singapore erbjuder två praktikplatser under vårterminen 2024.

Ambassadens verksamhet omfattar handels- och Sverigefrämjande, politisk och ekonomisk rapportering, konsulära- och migrationsärenden samt försvars- och säkerhetspolitiskt relaterade frågor.

Den ena praktiktjänsten är placerad vid ambassadens avdelning för ekonomiska och politiska frågor. Uppgifterna är huvudsakligen kopplade till ambassadens främjandeverksamhet och aktiviteter relaterade till det akademiska utbytet mellan Sverige och Singapore. Till detta ska läggas viss EU-relaterad verksamhet samt ekonomisk och politisk rapportering.

Den andra praktiktjänsten är placerad vid ambassadens försvarsavdelning. Försvarsavdelningens syfte är bland annat att upprätthålla relationerna med försvarsmakterna i de ackrediterade länderna och att främja den svenska försvarsindustrin. Arbetsuppgifterna kommer att omfatta bevakning och rapportering av aktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor kopplade till utvecklingen i Singapore, Indonesien och övriga Sydostasien samt att delta i den dagliga verksamheten.

För att ge praktikanterna en så allsidig bild som möjligt av hur arbetet bedrivs vid en ambassad ingår i båda tjänsterna att stötta ambassadens övriga avdelningar.

Praktiken bör motsvara en termins studier och ska utgöra en del av, eller göras i anslutning till, en pågående utbildning som leder till examen.

Välkommen med din ansökan inklusive CV och studieintyg där antalet poäng med mera framgår senast den 12 oktober 2023. Ansök via vårt rekryteringsverktyg.  

För mer information:  Regeringskansliet | Praktikanter till Sveriges ambassad i Singapore vårterminen 2024 (reachmee.com)