Stipendier och Traineeprogram

Du som student kan under din studietid söka stipendier. Ett stipendium är ett ekonomiskt bidrag från en fond eller annan aktör och de är ofta kopplade till ditt studieområde, din studieort eller din studiestad.

Traineeprogram vänder sig vanligtvis till nyutexaminerade studenter vid universitet och högskola eller young professionals, dvs. de som hunnit vara ute i arbetslivet några år.

Kontakta respektive aktör om du som student har frågor om ett enskilt stipendium eller ett traineeprogram.

Stipendier

Vill du synas här med ditt stipendium, maila info@karen.hh.se.

Vi värdesätter en stor variation på de stipendier som kommer in och ser helst att de passar alla studenter vid Högskolan i Halmstad

Vi förbehåller oss även rätten att välja att inte publicera ett stipendium om det strider mot studentkårens riktlinjer.

Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse

Entreprenörer kan söka personliga stipendium för utbildning där hen kan växa och utvecklas i rollen som ledare. Det kan till exempel vara en utbildning i ledarskap eller styrelsearbete.

Vi stöttar också forskningsprojekt som kan komma till nytta i samhället genom att omsättas till produkter eller tjänster.

Entreprenörsstipendium kan erhållas om du är entreprenör, verksam i Sverige och kan visa en aktuell årsredovisning för ditt företag samt har minst två på varandra följande verksamhetsår. Det är viktigt för såväl din egen som vår skull att du läser igenom instruktionerna noggrant så att vi inte missar någon stipendiat pga. avsaknad av viktig information. Nedan kommenteras det som ev. kan vara oklart. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta vår support. Vissa rubriker är ”tvingande” och måste fyllas i för att du ska kunna gå vidare till nästa steg. Vi vill redan här göra dig uppmärksam på att vi förväntar oss att du som erhåller stipendium hämtar ditt stipendium personligen i Göteborg och samband med detta kort redogör för ditt företag och dina målsättningar med stipendiet för övriga inbjudna. Du och en person till är välkomna att delta i ceremonin och den trevliga tillställning som vi ordnar i anslutning därtill. Datum för utdelning framgår av hemsidan. Året därpå återkommer du till vår stipendieutdelning och redogör för ”året som gått”.

Stipendium kan erhållas om ditt forskningsprojekt och du har anknytning till svenskt universitet/högskola. För att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din ansökan, rekommenderar vi att du läser igenom instruktionerna noggrant. Observera att ansökan ska fyllas i på svenska. Nedan kommenteras det som kan vara oklart. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta vår support. Vissa rubriker är ”tvingande” och måste fyllas i för att du ska kunna gå vidare till nästa steg. Vi vill redan här göra dig uppmärksam på att vi förväntar oss att du som erhåller stipendium hämtar ditt stipendium personligen i Göteborg och samband med det kort redogör för ditt projekt för övriga inbjudna. Du och en person till är välkomna att delta i ceremonin och den trevliga tillställning som vi ordnar i anslutning därtill. Datum för utdelning hittar du på hemsidan. Året därpå återkommer du till vår stipendieutdelning och redogör för ”året som gått”.

Sista dag att ansöka: 31/7 2024
Mer information:  Ansökan | Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse (familjenjacobssonsstiftelse.se)

Advisas stipendium för unga studenter

I tider där allt fler unga oroar sig över sin privatekonomi vill vi på Advisa ge en push till de som ändå väljer att investera i sin framtid. Därför delar vi ut ett stipendium på 10 000 kronor till en ung student som kan dela med sig av ett smart spartips som gör studentlivet enklare!

Stipendiet är på 10 000 kronor och delas ut årligen. Det vi efterlyser från dig är ett sparknep du använt dig av i din vardag som student. Vinner gör den som vi tycker kommer med tipset som är mest innovativt och som vi tror kan hjälpa flest människor med studentekonomin!

Tänk på att vår bedömning är subjektiv och att det inte nödvändigtvis är det tips som sparar flest kronor och ören som vinner.


Sista dag att ansöka: 1 December 2024
För mer information:  Advisas stipendium för unga studenter - Advisa

Compricers Ekonomistipendium

Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Vi brinner för att göra svenska hushåll lite rikare och att sprida kunskap om privatekonomi.

Nu vill vi belöna dig som bidragit till att öka kunskapen inom vår bransch.

Compricers Ekonomistipendium delas varje år ut till den bästa uppsatsen inom privatekonomi. Stipendiet är värt 20 000 kronor.

Om stipendiet

Vårt stipendium kan sökas av dig som skrivit en C- eller D-uppsats vid en högskola eller ett universitet i Sverige under det senaste året.

Uppsatsen kan handla om något av de områden Compricer är verksamma inom såsom bolån, privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring eller el men även författare till uppsatser som berör andra ämnesområden inom privatekonomi är välkomna att ansöka.

Sista dag att ansöka: 30 september 2024
Mer information: Compricers Ekonomistipendium för C- och D-uppsatser

Qreds stipendium - För en uppsats om entreprenörskap

4 av 5 jobb skapas av småföretagare. De är därmed ryggraden och grunden för en välfungerande ekonomi. Sedan starten 2015 har vi på Qred hjälpt tiotusentals företagare att skapa tillväxt i deras verksamheter med rätt typ av finansiering.

Vi tycker att entreprenörskap och småföretagande förtjänar mer strålkastarljus och forskning kring.

Därför instiftar vi nu Qreds Stipendium. Det kommer att delas ut till en uppsats som behandlar och undersöker entreprenörskap och/eller småföretagande.

Qreds stipendium delas ut till en uppsats som skrivs för att belysa och lyfta frågor kring entreprenörskap och att driva småföretag. Stipendiet är avsett att främja kunskap och nytänkande för de entreprenöriella branscher som Qred verkar inom.

Stipendiet tilldelas individerna bakom en forskningsfråga som sticker ut från mängden, som ämnar belysa frågor som det ännu inte har forskats kring samt som valt ett intressant tillvägagångssätt.

Stipendiet uppgår till ett värde av: 10 000 kr.

Sista dagen att ansöka: 31 Maj 2024
För mer information:  Qreds Stipendium - För en uppsats om entreprenörskap

Priset för bästa masteruppsats i cirkulär ekonomi

Har du skrivit ett examensarbete om cirkulär ekonomi på avancerad nivå? Hjälper ditt arbete till att lösa aktuella utmaningar inom området? Sök Rambolls pris för bästa magister- eller masteruppsats inom cirkulär ekonomi! Vinnaren erhåller 25 000 kr samt inbjudan att presentera sitt examensarbete för representant av Ramboll Sveriges ledningsgrupp och Rambolls globala nätverk med experter inom cirkulär ekonomi.

Vår planet möter enorma prövningar kopplade till klimatförändringar, biologisk mångfald, resursanvändning och rekordsnabb urbanisering. Rambolls strategi för 2022-2025, som vi kallar “The Partner for Sustainable Change”, syftar till att adressera dessa prövningar. Strategin består av fyra övergripande hållbarhetsteman kopplade till koldioxidutsläpp, resiliens, biologisk mångfald och cirkularitet.

Just övergången till en cirkulär ekonomi hjälper oss inte enbart att säkra en hållbar resurshantering, det knyter även an till övriga hållbarhetsteman. Det låter oss åstadkomma mer, vilket är nödvändigt för att vi ska nå våra klimatmål, öka resiliensen och minska förlusten av biologisk mångfald.
Övergången till cirkulär ekonomi är dock en stor samhällelig utmaning. Det kommer inte gå av sig självt, utan kräver innovation och nya tankemönster.

För att uppmuntra och synliggöra unga akademikers bidrag till denna viktiga omställning är Ramboll stolta över att introducera priset för bästa masteruppsats i cirkulär ekonomi. Priset syftar till att uppmärksamma examensarbeten som på ett framstående och innovativt sätt bidrar till utvecklingen av cirkulär ekonomi.

Genom detta pris hoppas vi inspirera nästa generation av ”bright minds” att fortsätta utforska och utveckla hållbara lösningar. Låt oss tillsammans skapa en värld där cirkulär ekonomi inte bara är en vision, utan en realitet.

Sista dagen att ansöka: 14 Juni 2024
För mer information:  Priset för bästa masteruppsats i cirkulär ekonomi - Ramboll Group  

Enkla Media ekonomistipendium för uppsatser och utlandsstudier

Enkla Media delar ut 5 000 kronor till dig som studerar vid en svensk högskola eller universitet och antingen kommer att skriva en uppsats (kandidat- eller masterexamen) eller studera utomlands under 2024. Vi ser gärna att studenter fördjupar sig inom ekonomi och vill med vårt stipendium uppmuntra innovativa uppsatser inom området samt förbättra möjligheterna att kunna fokusera på akademiska framgångar.

Sista dagen att söka för VT2024 är 2024-04-30 och för HT2024 2024-10-31.
För mer information: Enkla Medias ekonomistipendium.

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne utlyser tre stipendier på vardera 5000:- till uppsatsskrivare på C/D-nivå som bidragit till kunskap inom de områden i Segerstedts anda som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet, civilkurage. Uppsatserna som kan komma ifråga för stipendiet kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden. Stiftelsen har till ändamål att främja flervetenskaplig forskning inom ovanstående kunskapsområden och har i detta syfte bland annat inrättat en gästprofessur vid Göteborgs universitet, arrangerar en årlig offentlig föreläsning, delar ut en Frihetspenna, en Frihetston och flera skolstipendier. 

De tre uppsatser som belönas skall vara skrivna under läsåret 2023-2024 och kommer att bedömas av en jury bestående av universitetslektor em.Ulla Berglindh, professor em. Hain Rebas, universitetslektor Urban Strandberg och jur.kand. Lave Beck-Friis och sänds senast den 1/9 2024 till Ulla.Berglindh@ped.gu.se som maildokument, tillsammans med en egen motivering om uppsatsens segerstedtrelevans. Stipendierna kommer att utdelas i samband med ceremonin för årets Frihetspenna under hösten 2024. 

Sista dag att ansöka: 1/9 2024
Mer information:  Sök stipendium – Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Fastighetsägarna GFR:s stipendiefond

Ett stipendium inom fastighetsbranschen  

Under 2024 delar Fastighetsägarna GFR ut ett stipendium på 30 000 kronor till en kandidat- eller magisteruppsats som har en tydlig koppling till fastighetsbranschens verksamhet. Syftet är att belysa nya kunskaper och insikter inom fastighetsbranschen och främja vetenskapliga studier inom fastighetsbranschens diverse verksamheter. 

Vem kan söka?

Uppsatsen ska ha ett tema med tydlig anknytning till fastighetsbranschens verksamhet och vara skriven under perioden 1 januari till 31 juli 2024. Den ska dessutom vara publicerad på ett lärosäte inom Fastighetsägarna GFR:s geografiska område, vilket bland annat omfattar Högskolan i Halmstad. Uppsatserna kommer i första hand bedömas efter metodologisk kvalitet och ämnesmässig relevans. Det är meriterande om uppsatsen slutsatser är generaliserbara till olika geografiska platser. 

Så ansöker du:

För att ansöka, skicka in din fullständiga uppsats till stipendium@fastighetsagarna.se senast den 31 juli 2024. Ansökan bör innehålla ditt namn, institution, utbildning samt en kort sammanfattning av din uppsats. 

Sista dagen att ansöka: 31 Juli 2024 
För mer information: https://www.fastighetsagarna.se/om-oss/stipendiefonden/

”Sic Itur Ad Astra”-stipendiet

Efva Attling Stockholm tilldelar en gång om året ”Sic Itur Ad Astra”-stipendiet för internationella studier till en student vid högskola, universitet eller yrkeshögskola i Skandinavien. Syftet med stipendiet är att stödja studenter som vill följa sina studiedrömmar genom internationella utbytesprogram. Vi är därför väldigt glada över att kunna bidra med 10 000 SEK till en kvalificerad student som uppfyller nedanstående krav.

Hur ansöker jag till Efva Attlings stipendium?

För att ha chansen att bli tilldelad stipendiet, vänligen mejla in nedan information till scholarship@efvaattling.com senast den 2 juni 2024.

• Ett personligt brev på svenska eller engelska som förklarar hur pengarna ska användas.
• Ett studieintyg från nuvarande lärosäte.
• Ett studieintyg från lärosäte utomlands.
• Ett personbevis*.


Ansökningsperiod: 22/4–2/6 2024

Mer information:  Efva Attling – ”Sic Itur Ad Astra”-stipendiet

The Hamrin Foundation’s impact award/scholarship.

The purpose of the Hamrin Foundation is to support scientific, technical, and societal research. The Hamrin Foundation supports research that makes a notable and distinct contribution to popular education in the surrounding society or increased knowledge and competence in the private or public sector. Students who receive funding from Hamrin Foundation must have a plan for how the research will benefit potential recipients.

Masters or bachelor students with thesis work that is of interest to academia, private sector, public sector, and society can apply for The Hamrin Foundation’s impact award/scholarship.
In 2024, we will focus on two areas:

1. Challenges to the public discourse – Is public discourse being constrained?
An open debate and acceptance of different views is key to democracy but over the last years, a cancel culture has emerged in which people or subjects that are not considered “politically correct” are met with intolerance. A symptom is the so-called cancel culture, in which someone is thrust out of social or professional circles – whether it be online, on social media, in traditional media, or in person – because of inconvenient views.

2. What role can art and technology play in solving societal issues?
Throughout history, art and technology have responded to social unrest and inequality. Additionally, it can serve as a catalyst for hard conversations about various societal challenges. It is an effective tool for addressing social issues as well as focusing the community on these issues. The importance of an interdisciplinary approach cannot be overstated.
We welcome applications from students in the social sciences, humanities, fine art, and STEM fields. The submission can be in the form of a written thesis or an artistic work.

The application must include a description that defines the type of research/impact that has been carried out. Approved applications receive a personal scholarship (which is intended to be tax-free) of SEK 50,000. A maximum of two scholarships will be awarded. In its assessment, The Hamrin Foundation will strive for an even distribution between our focus areas.

The announcement takes place annually, with an opening in April and a closing in September. To be the subject of assessment, the thesis must have been presented to the public with an approved result no later than September.

Mer information:  Impact Scholarship 2024 - Scholarship Hamrin Foundation

Min Doktors stipendium inom digital vård

Stipendiet kan sökas av dig som har skrivit en uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå vid ett svenskt universitet eller högskola under det gångna läsåret. Uppsatsen ska handla om digital vård, men ämnet kan angripas från flera håll, exempelvis från ett patient- eller behandlarperspektiv, alternativt utifrån kommunikations-, samhälls- eller produktutvecklingsperspektiv.

I din uppsats kan du även undersöka något av de områden där Min Doktor är verksamma, till exempel vaccinationer eller primärvården digitalt. Du kan även undersöka vaccinationsmottagningar och hur de hjälper patienter med enklare åkommor, hälsotester och vaccinationer.

Du kan ha skrivit uppsats ensam eller tillsammans med flera, vid det sistnämnda fördelas stipendiet mellan er.

Sista dagen att ansöka: 15 september 2024
Mer information:  Min Doktors stipendium inom digital vård · Min Doktor

Riksdagens uppsatstävling

Välkommen att delta i riksdagens uppsatstävling. Uppsatserna kan skrivas inom valfritt ämne, så länge de har en tydlig koppling till riksdagen. Två vinnare utses varje år. Vinsten är ett diplom, en gåva, en prisceremoni och ett seminarium i riksdagen för att uppmärksamma uppsatserna.

Uppsatserna bedöms av en priskommitté med bland annat talmannen och de vice talmännen och vinnarna utses sedan av riksdagsdirektören.

– Vi vill uppmärksamma akademisk utbildning och forskning som en viktig grund för en både bred och djup förståelse av vårt samhälle och dess styrelseskick. Genom att lyfta fram uppsatser om riksdagen vill vi dessutom uppmuntra mer av forskning om och analys av riksdagens roll och funktion, säger talman Andreas Norlén.


Varje institution nominerar en uppsats

Varje institution får nominera maximalt en uppsats. Uppsatsen ska ha nominerats av handledaren eller handledarna. Uppsatserna kan vara på kandidat-, magister- eller masternivå. De uppsatser som kan delta i 2024 års tävling är de som examineras under höstterminen 2023 eller vårterminen 2024


Sista dagen att skicka in tävlingsbidrag: 31 augusti 2024. Vinnarna meddelas officiellt i december 2024.
För mer information:  Uppsatstävling för studenter | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Studera utomlands Stipendium 2024 - Sambla

Sambla Group AB delar ut ett stipendium på 10 000 kronor till dig som är student vid svenskt universitet eller högskola och redan har, eller kommer studera utomlands. Vår övertygelse är att utlandsstudier är en mycket viktig del av att ta examen idag. Därför vill vi med detta stipendium ytterligare motivera studenter att genomföra studier utomlands. Vi på Sambla är mycket glada över möjligheten att få stödja dig under och efter din resa mot utlandsstudier, oavsett inriktning eller nivå på studier. Vi anser att studier på orter där kulturen skiljer sig väsentligt från den svenska är de som har potential att skapa mest värde. Vi vill med detta sagt särskilt uppmana dig som valt en ort som uppfyller detta kriterium.

För att vara berättigad att ansöka krävs att följande krav uppfylls:

Utlandsstudier ska ha pågått eller vara beräknade att pågå i minst en termin
Studierna har varit/ska vara på heltid
Sökande ska vara aktivt studerande
Sökande ska vara folkbokförd i Sverige


Sista dagen att ansöka: 1 juni 2024. Stipendiet delas ut 1 juli 2024.
Mer information:  Studera utomlands Stipendium 2024 - Sambla

Kreas Stipendium - För att främja företagandet

Vi hjälper småföretag att få tillgång till finansiering

Vi tycker att småföretagande och entreprenörskap inte är tillräckligt uppmärksammat bland universitet och har därför skapat stipendiet för att främja företagandet bland studenter.

  • Stipendiaterna utses av en jury. Juryn består i dagsläget av 4 personer som jobbar hos Krea. Juryns beslut är subjektivt och går inte att överklaga.
  • Stipendiets värde är 10 000 kronor och betalas ut under juli månad.
  • För att säkerställa att allt går rätt till kommer vi även utföra identitetskontroll på de sökande. Genom att ansöka godkänner du att Krea får göra dessa kontroller.
Sista dagen för ansökan: 31 Maj 2024
Mer information:  Kreas Stipendium - För att främja företagandet!


Fotakutens Stipendium för utlandsstudier

Fotakuten ger ett stipendium till studenter som är utlandsstuderande. Stipendiet delas ut två gånger om året, med ett värde av 5 000 kr, under vår- och höstterminerna.

Bakgrunden till stipendiet är att den ökade internationaliseringen och globaliseringen har skapat många nya möjligheter på marknaden, framförallt inom e-handeln där lokala bolag med enkla medel kan bli internationella. Fotakuten, som är en del av en e-handelskoncern, vill premiera studenter som satsar på internationella studier.

Det kunskapsutbyte och kompetens som studenten får vid utlandsstudier, och därigenom arbetsmarknaden, anser Fotakuten som mycket viktigt. Det är en central roll och utlandsstudier är en viktig komponent för att öka studentens nyfikenhet på marknaden och dess möjligheter.

Fotakuten vill stödja denna utveckling genom att erbjuda ett stipendium på 5 000 kr till de som väljer att förlägga en del eller hela sina studier utomlands.


Sista dagen att söka: för VT 2024 2024-04-30 och för HT 2024 2024-10-31
Mer information:  Fotakuten - Stipendium för utlandsstudier

Kreditkolls stipendium på 5000 kr

Storbankernas fysiska kontor blir färre och färre och får konkurrens av nya snabbfotade aktörer som neobanker och uppstickarbanker. Nya valutor poppar upp i exceptionell fart. Vi lever i en tid av digitalisering, ökad mobilitet, nya sätt att handla och nya former av kommunikation. Den digitala transformeringen och den teknologiska innovationen inom finanssektorn drar till sig mycket pengar från riskkapitalister.

Sverige ligger många gånger i framkant vad gäller disruptiva idéeer och genomföranden, men många av dessa nya innovationer och affärsmodeller får vi ofta genom möten med människor i andra länder, exempelvis genom studier utomlands.

Kreditkoll vill främja denna riktning med ett stipendium, Kreditkolls stipendium på 5000 kr, som delas ut antingen till någon som skriver en uppsats kring ämnet Fintech eller förlägger hela eller delar av sina studier utomlands.

Sista dagen att söka: VT2024 är 2024-04-30 och för HT2024 2024-10-31
För mer information:  Kreditkolls stipendium: Fintech eller studier utomlands

Ekonomival.se

Ekonomival.se är en svensk ekonomiportal på nätet. Vi erbjuder objektiva råd och recensioner av långivare, kreditkort, försäkringar och en kunskapsdatabas inom privatekonomi.

Varje termin delar vi ut ett stipendie á 5 000 kr till en student som bidrar till att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap inom privatekonomi.

Krav & regler:

  • Sökande ska studera vid ett universitet eller en högskola i Sverige alternativt genomföra utlandsstudenter.
  • Sökande ska skriva uppsats inom ämnet ekonomi på en C- eller D-nivå eller ha utlandsstudier som pågått eller planeras att pågå minst en termin.
  • Sökande ska vara aktivt studerande och studierna har varit/ska vara på heltid.
  • Sökande ska vara folkbokförd i Sverige.

Läs mer på:https://ekonomival.se/stipendium
Sista ansökningsdag för höstterminen är 31 oktober 2023 och för vårterminen 30 april 2024.

Traineeprogram

Programmet bör rikta sig till studenter vid Högskolan i Halmstad. Vi förbehåller oss rätten att avgöra vilka program som anses falla inom denna kategori och prioriterar en spridning av till vilka program/kurser platserna riktar sig.

Maila din information till info@karen.hh.se.

Traineeprogram för framtida Östersjöambassadörer

På många arbetsplatser finns en uttalad ambition att skapa grön förnyelse inom såväl offentlig som privat sektor. Ett sätt är att höja kompetensen hos personalen genom vidareutbildning i miljö- och klimatfrågor. Med ambitionen att bredda kunskapen i praktisk miljövetenskap hos samhällsvetare som jurister, statsvetare, journalister, ekonomer och pedagoger utlyser nu BaliticWaters lönemedel för upp till tre personer under fyra till fem månader. Målet med det utlysta traineeprogrammet är att i första hand öka kunskapen om miljöfrågor och hur konkreta åtgärder kan bidra till ett friskare hav. I förlängningen kan erfarenheten från programmet bidra till en fördjupad förståelse av dagens miljöutmaningar och inspirera deltagarna att på sin arbetsplats verka för en grön omställning.

Två till tre personer med olika utbildningsbakgrund kommer att, under fyra månader få lära sig mer om stiftelsens miljöarbete och tillsammans arbeta runt ett valt tema. Demonstrationsprojekten och det pågående kommunikations- och opinionsbildningsarbetet kommer att utgöra en ram för arbetet i traineeprogrammet. Den första månaden får traineerna besöka demonstrationsprojekten för att de ska få en övergripande kunskap om arbetet och hur det kan bidra till en bättre miljö. I nästa steg väljs ett av demonstrationsprojekten ut för en fallstudie. I fallstudien får traineerna möjligheten att gemensamt fördjupa sig i en avgränsad frågeställning. Tillsammans genomför de sedan en studie och sammanställer resultaten i ett policydokument med tydliga slutsatser riktade till beslutsfattare. Innan policydokumentet publiceras och används av stiftelsen i påverkansarbetet kommer det att kvalitetsgranskas och godkännas av stiftelsens styrelse. Traineerna kommer att få kunskap om Östersjöns miljö ur ett brett perspektiv – från land till hav men även färdigheter i att kommunicera forskningsrön till beslutsfattare och fläta samman vetenskapliga underlag med nationell och internationell policy. I arbetet kommer traineerna att vara i kontakt med forskare, experter, myndigheter och andra viktiga aktörer vilket kommer att ge dem en god bild av miljöpolitikens landskap och styrning.

Utlysningen öppnar: 2 april 2024 och stänger den 10 juli 2024, Traineeprogrammet startar: 9 september.
Mer information:  Traineeprogram för Östersjö­ambassadörer - BalticWaters  Vill du praktisera i Tyskland?

Folkhögskolekursen Tyska i praktiken ges av Braheskolan i samarbete med Internationella Skolorna Düsseldorf. Kursen i Düsseldorf är kostnadsfri och ger CSN. Att praktisera på ett företag är ett unikt sätt att få mer flyt i språket, samtidigt som du samlar nyttig internationell arbetslivserfarenhet. 

En intensivkurs på 10 veckor fördjupar dina kunskaper i tyska. Därefter tillbringar du 14 veckor på en praktiplats som motsvarar din bakgrund eller dina intressen. Vi samarbetar med ca 100 organisationer inom 30 olika områden: IKEA, Siemens, Bezirksgerierung Düsseldorf, KölnTourismus, skolor, advokatbyråer, sjukhus, Wirtschaftsförderungsamt, agenturen Nordis mfl. Det spelar ingen roll om du precis tagit studenten, är student, nyexaminerad eller jobbar. Du ska ha läst minst Tyska 3 på gymansiet eller motsvarande. 


Vårt institut befinner sig mitt i city. Vi hjälper dig med kontakter för möblerat boende.


Kurstiden är 15 januari - 28 juni 2024
Sista ansökningsdag: 15 November
För mer information:  Praktikplatslista — Internationella Skolorna Düsseldorf (is-duesseldorf.com)