Student- och doktorandombudet

Student- och doktorandombudets uppgift är att bistå dig som student vid Högskolan i Halmstad (HH) med rådgivning och stöd i frågor rörande dina rättigheter som student. Du kan kontakta ombudet oavsett om du enbart söker information eller har ett större ärende att reda ut. Ingen tredje part informeras om att du har kontaktat ombudet om inte du själv aktivt godkänner det.

Ombudet kan

  • vara en neutral, oberoende instans mellan dig som student och HH i en eventuell konflikt
  • hjälpa dig att förstå dina egna rättigheter och skyldigheter
  • hjälpa till med klagomål
  • säkerställa att dina rättigheter skyddas och undersöka om HH följer reglerna i hanteringen av dina ärenden

Ombudet kan inte

  • ta parti och föra studentens talan gentemot HH
  • bestämma i ärendet
  • ge anvisningar till eller få anvisningar av enheter eller beslutsorgan vid HH kring hur beslut ska fattas
  • vara en överklagandeinstans för frågor som redan behandlats av andra enheter eller beslutsorgan vid HH

Kontakta ombudet

Tveka inte att höra av dig till ombudet, oavsett om du bara har en fråga eller om du upplever bekymmer. Det är alltid gratis och alltid tillgängligt för alla studenter vid Högskolan i Halmstad, och är en stödfunktion som du har rätt att kontakta när du vill. Ärenden behandlas konfidentiellt och anonymitet erbjuds så långt det går.

Mer om Studentkårens hantering av personuppgifter hittar du här.

Telefon: 0707-44 71 11

Utbildningsbevakning

Ombudet stöttar även Studentkårens vice kårordförande i frågor som rör utbildningsbevakning, såsom kvalitet, studentinflytande och internationalisering. Just din fråga kan bidra till en positiv utveckling för många studenter så tveka inte att höra av dig!

Kunskapsbank

Här hittar du en kunskapsbank som du kan använda om du vill undersöka dina rättigheter på egen hand.