Ombud

Student- och doktorandombudets uppgift är att bistå dig som student vid Högskolan i Halmstad med rådgivning och stöd i frågor rörande dina rättigheter som student. Du kan kontakta Ombudet oavsett om du enbart söker information eller har ett större ärende att reda ut. Ingen tredje part informeras om att du har kontaktat ombudet om du inte själv aktivt godkänner det.

Merielle Bock 
Email
 
Telefon


Mer om Studentkårens hantering av personuppgifter hittar du här.

Utbildningsbevakning

Studentombudet stöttar även Studentkårens presidium i frågor om utbildningsbevakning såsom utbildningskvalitet, arbetsmiljö och internationalisering. Just din fråga kan bidra till en positiv utveckling för många studenter så tveka inte att höra av dig!

Kunskapsbank

Här hittar du en kunskapsbank som du kan använda om du vill undersöka dina rättigheter på egen hand.