Akademigruppen

Vilka uppdrag finns inom gruppen?

 • Akademirådet Lärande, humaniora och samhälle
  - 3 representanter
 • Akademirådet Informationsteknologi
  - 3 representanter
 • Akademirådet Företagande, innovation och hållbar utveckling
  - 3 representanter
 • Akademirådet Hälsa och välfärd
  - 3 representanter

Varför ska du bli studentrepresentant i Akademigruppen?

Som studentrepresentant i Akademigruppen kan du vara med och:
 • Lyfta utbildningsfrågor inom akademin
 • Få inblick i akademins arbete
 • Träffa lärarrepresentanter, administratörer och akademiledningen
 • Företräda studenterna vid akademin och föra fram deras åsikter
Du kommer att få erfarenhet av:
 • Hur akademin arbetar med olika frågor
 • Att arbeta strategiskt med utbildningsfrågor
 • Hur Halmstad Studentkår arbetar strategiskt med utbildningsfrågor

Hur blir du studentrepresentant?

Under våren kan alla studenter vid Högskolan i Halmstad söka till att bli studentrepresentant. Följ oss på sociala medier för mer information. Som studentrepresentant har du en mandatperiod på 1 år med start 1 juli.

Det är meriterande att:
 • Ha varit studentrepresentant i programråd tidigare
 • Ha varit förtroendevald i en programförening eller inom Studentkåren