Engagera dig!

Halmstad Studentkår är en organisation som drivs för och av studenter och på många sätt är ideellt engagemang det stora kugghjulet i Studentkårs verksamhet. Det är via våra engagerade studenter som Studentkåren kan jobba för en bättre utbildning och ett bättre studentliv.  Vi letar därför ständigt efter nya drivna studenter som vill engagera sig i Studentkårens verksamhet. Som engagerad får du möjligheten att vara med och forma studietiden i Halmstad. Du kommer skapa dig värdefulla erfarenheter och ett kontaktnät som sträcker sig över programgränserna och tillsammans med oss får du möjligheten att göra skillnad – för dig och för dina medstudenter!


Kårengagerad

Studentkårens löpande verksamhet drivs av våra Kårengagerade studenter. Som Kårengagerad sitter du med i någon av Studentkårens styrelser och är delaktig i arbetet med allt från studiesociala frågor till frågor om kvalitetssäkring och utbildningsbevakning. Genom att engagera dig som Kårengagerad har du möjlighet att påverka organisationen inifrån och vara med och fatta både strategiska och operativa beslut för hur verksamheten ska bedrivas mellan Medlemsmöten.

Våra kårmedlemmar!

Studentkåren är en medlemsburen organisation vilket innebär att det är medlemmarna som äger föreningen. Som kårmedlem kan du engagera dig i Halmstad Studentkår genom att aktivt delta under verksamhetsårets Medlemsmöten och val. Du har också rösträtt som medlem, genom att använda din röst har du möjligheten att påverka föreningen. Genom att ta del av föreningens dokument och möteshandlingar och skicka in egna förslag på ändringar och förbättringsområden kan du vara med och bestämma hur vi som studentkår ska bedriva verksamheten.

Jobba på våra event

Personalen är en viktig del av Studentkårens studiesociala verksamhet, utan personal är det exempelvis svårt att driva Studentpuben Lilla Hjärtat och arrangera stora event som Hjärtslaget. Som personal får du beroende på kårorgan och event olika förmåner så som VG-poäng, matbiljetter och inbjudan till speciella event. Läs mer om hur du kan engagera dig som personal i de respektive kårorganens verksamhet.


VG-Poäng

När du engagerar dig inom studentkåren får du VG-poäng. Dessa poäng kan du tillgodoräkna dig när du ska söka utlandstermin för utlandsstudier. 

När du har avslutat ett engagemang kan du klicka på knappen här nedan för att ansöka om att få ut dina VG-poäng. Tänk på att skicka in formuläret i god tid för att vi ska hinna godkänna ansökan och skicka dig ditt intyg. Intyget laddar du sedan upp tillsammans med din ansökan om utlandstermin till högskolan. 

Engagemang som ger Vg-poäng:
  • Arbeta på studentkårens event
  • Sitta i en styrelse
  • Arbeta på Lilla Hjärtat
  • Engagera sig i en programförening
  • Med mera