Förtroendeuppdrag

Det finns fler sätt att engagera sig på inom Studentkåren. Förutom det självklara att göra din röst hörd som medlem eller att kanske sitta i ett kårorgan kan du bland annat välja att sitta i Valberedningen, att vara Verksamhetsrevisor eller att vara Studentrepresentant. Charmen med en studentkår är just att möjligheterna är många och det finns goda möjligheter att skaffa sig erfarenheter och kunskaper inom olika typer av engagemang. Här nedan ska vi förklara lite mer vad dessa innebär. 

Valberedningen

Valberedningen bereder fyra val under vårterminen:

Val till presidiet

Presidiet består av de fyra personer som sitter som ordförande och vice ordförande. De håller i studentkårens dagliga verksamhet tillsammans med Kårstyrelsen.

Val till kårstyrelsen
Kårstyrelsen består av upp till 14 personer som bland annat verkställer beslut tagna av Medlemsmötet. Valberedningen nominerar de fem ledamöter som inte representerar kårorganen.

Val av studentrepresentanter
Studentrepresentanterna, StuRe-gruppen, är studenter som sitter med i alla högskolans beslutande organ för att föra studenters talan.

Val av verksamhetsrevisorer
Verksamhetsrevisorerna granskar studentkårens verksamhet och säkerställer att allt sköts som det ska.

Valberedningens jobb under dessa val innefattar att publicera information, hålla i intervjuer och slutligen nominera kandidater.

Studentrepresentation

Halmstad Studentkårs huvuduppdrag är i grunden utbildningsbevakning, studentinflytande och kvalitetssäkring. Vi ska vara studenternas röst på lärosätet och ser till att studenternas perspektiv finns med när det behövs. 

Det är enligt studentkårsförordningens 7:e paragraf som studentkåren har rätt att utse studentrepresentanter. Vi utser studentrepresentanter till Högskolan i Halmstads alla beslutande och beredande organ (nämnder, råd och styrelser).

Dessa representanter är studenternas röst mot lärosätet och dem som bevakar kvalitén i din utbildning.

Verksamhetsrevisorer

Studentkåren måste ha minst en, gärna flera, verksamhetsrevisor(er). Dennes uppgift är att kontinuerligt se till att presidiet, kårstyrelsen, organen och andra verksamma inom Studentkåren följer de styrdokument och riktlinjer som är antagna av Medlemsmötet. Verksamhetsrevisor nomineras av Valberedningen och utses av det fjärde ordinarie medlemsmötet. En verksamhetsrevisor bör ha anknytning till, eller ha insikt i, Högskolans i Halmstad och studentkårens arbete eftersom detta är en del av granskningen. Avslutningsvis skriver Verksamhetsrevisor en revisionsberättelse till det andra ordinarie medlemsmötet huruvida verksamheten har skett i enlighet med stadgar och verksamhetsmål. 


Det låter kanske komplicerat men det är en utmärkt chans för dig som är noggrann och som kanske har ett intresse för revision framöver. Dessutom är det väldigt bra att vi på Studentkåren har en revisor som ser till att vi följer det som medlemsmötet har bestämt åt oss, det är en trygghet även för er medlemmar! 

Ansökningsperioden öppnar snart!

Ansökningsperioden för förtroendeuppdrag under verksamhetsåret 2024/2025 öppnar 2 april