Förtroendeuppdrag

Det finns fler sätt att engagera sig på inom Studentkåren. Förutom det självklara att göra din röst hörd som medlem eller att kanske sitta i ett kårorgan kan du bland annat välja att sitta i Valberedningen, att vara Verksamhetsrevisor eller att vara Studentrepresentant. Charmen med en studentkår är just att möjligheterna är många och det finns goda möjligheter att skaffa sig erfarenheter och kunskaper inom olika typer av engagemang. Här nedan ska vi förklara lite mer vad dessa innebär. 

Valberedningen

Valberedningen bereder fyra val under vårterminen:

Val till presidiet
Presidiet består av de tre personer som sitter som ordförande och vice ordförande. De håller i studentkårens dagliga verksamhet tillsammans med Kårstyrelsen.

Val till kårstyrelsen
Kårstyrelsen består av upp till 13 personer som bland annat verkställer beslut tagna av Medlemsmötet. Valberedningen nominerar de fem ledamöter som inte representerar kårorganen.

Val av studentrepresentanter
Studentrepresentanterna, StuRe-gruppen, är studenter som sitter med i alla högskolans beslutande organ för att föra studenters talan.

Val av verksamhetsrevisorer
Verksamhetsrevisorerna granskar studentkårens verksamhet och säkerställer att allt sköts som det ska.

Valberedningens jobb under dessa val innefattar att publicera information, hålla i intervjuer och slutligen nominera kandidater.

Studentrepresentation

Halmstad Studentkårs huvuduppdrag är i grunden utbildningsbevakning, studentinflytande och kvalitetssäkring. Vi ska vara studenternas röst på lärosätet och ser till att studenternas perspektiv finns med när det behövs. 

Det är enligt studentkårsförordningens 7:e paragraf som studentkåren har rätt att utse studentrepresentanter. Vi utser studentrepresentanter till Högskolan i Halmstads alla beslutande och beredande organ (nämnder, råd och styrelser).

Dessa representanter är studenternas röst mot lärosätet och dem som bevakar kvalitén i din utbildning.

Verksamhetsrevisorer

Studentkåren måste ha minst en, gärna flera, verksamhetsrevisor(er). Dennes uppgift är att kontinuerligt se till att presidiet, kårstyrelsen, organen och andra verksamma inom Studentkåren följer de styrdokument och riktlinjer som är antagna av Medlemsmötet. Verksamhetsrevisor nomineras av Valberedningen och utses av det fjärde ordinarie medlemsmötet. En verksamhetsrevisor bör ha anknytning till, eller ha insikt i, Högskolans i Halmstad och studentkårens arbete eftersom detta är en del av granskningen. Avslutningsvis skriver Verksamhetsrevisor en revisionsberättelse till det andra ordinarie medlemsmötet huruvida verksamheten har skett i enlighet med stadgar och verksamhetsmål. 


Det låter kanske komplicerat men det är en utmärkt chans för dig som är noggrann och som kanske har ett intresse för revision framöver. Dessutom är det väldigt bra att vi på Studentkåren har en revisor som ser till att vi följer det som medlemsmötet har bestämt åt oss, det är en trygghet även för er medlemmar! 

Öppet för ansökan

Här nedan ser du de uppdrag du kan söka nu.

Ansökan till presidiet 23/24

Är du intresserad av personlig utveckling, ledarskap och jobba med att göra studietiden till den bästa för studenterna?
Passa då på att söka till presidiet i Halmstad Studentkår! Nu söker vi 3 personer som under nästa läsår ska axla rollen och leda Studentkåren. Förtroendeuppdragen är heltidsarvoderade med start 1 juli 2023 t.o.m. 30 juni 2024.

Halmstad Studentkår är en medlemsburen organisation som engagerar studenter till att delta och skapa aktiviteter för ett levande studentliv. Studentkåren samlar och stöttar studentengagemang för sociala möten bland studenter och viljan att påverka sin utbildning. Studentkåren ger studenterna en röst på lärosätet och i samhället.

Sista ansökningsdag är 27 februari och du kan själv söka eller välja att nominera någon annan. I ansökan vill vi ha namn, vilken roll du söker, vad/om du pluggar för tillfället samt telefonnummer. Bifoga även CV och personligt brev och skicka allt till val@karen.hh.se.
Kontakta Valberedningen på tilchr21@student.hh.se om du har frågor om någon av posterna eller valprocessen. Intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!

Följande poster finns att söka:

Kårordförande med studentpolitiskt ansvar:
I rollen som kårordförande har du det övergripande ansvaret för Halmstad Studentkårs verksamhet. Du är organisationens främsta röst på lärosätet samt ut mot samhället. Kårordförande arbetar främst med Studentkårens politiska och organisatoriska påverkansarbete både externt och internt. Vi söker därför dig som är en driven person, en självklar ledare och brinner för att ta studentrörelsen framåt!
Dessutom företräder kårordförande studenterna i ledningen av Högskolan och sitter med mandat i Högskolestyrelsen samt rektors ledningsråd. Du arbetar även med att representera Halmstad Studentkår i nationella sammanhang och samarbeten. Som kårordförande är du lyhörd, samarbetsorienterad och vältalig. Du brinner för ledarskap och vill utveckla både dina egna kunskaper samtidigt som du utvecklar organisationen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- att ha varit förtroendevald som studentrepresentant.
- att ha varit förtroendevald som ordförande eller vice ordförande inom ett kårorgan eller en programförening.
- att tidigare ha innehaft en ledande position.

Vice kårordförande med utbildningsansvar:
I rollen som Vice kårordförande med utbildningsansvar är du ansvarig för Studentkårens utbildningsbevakning och samordningen av grupperna med studentrepresentanter. Du besitter även mandat som studentrepresentant i Forsknings- och utbildningsnämnden, Kvalitetsrådet, Rekryteringskommittén och Common Cores ledningsråd. Vi söker därför dig som brinner för att stärka studentinflytandet och vill arbeta för att utbildningarna vid Högskolan håller en hög kvalitet.
Som Vice kårordförande arbetar du med att få igenom studenternas åsikter på lärosätet och att driva opinion bland studenter i frågor om utbildning. Du har ett starkt intresse för utbildningskvalitet och studentinflytande samt bidrar aktivt med att stödja studentrepresentanter i deras uppdrag. Som person behöver du vara kommunikativ och strukturerad för att tydligt förmedla studenternas åsikter och analytisk för att vidareutveckla dem.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- att ha varit förtroendevald som studentrepresentant.
- att ha varit förtroendevald med särskilt ansvar för utbildning inom en programförening.

Vice Kårordförande med studiesocialt ansvar:
I rollen som Vice kårordförande med studiesocialt ansvar är du ansvarig för all studiesocial verksamhet inom Studentkåren. Detta genom att exempelvis stötta kårorganen i deras arbete, arbeta med medlemsfrämjande aktiviteter och att stödja större event såsom Nollningen, Hjärtslaget och AMD. Du har även yttersta ansvaret för Lilla Hjärtat - Studenternas Hus.
Du är också studentrepresentant i arbetsmiljökommittén och studerandearbetsmiljöombud för studenterna. Vi söker därför dig som brinner för studiesociala aktiviteter och studentengagemang.
Du arbetar nära kårorganen och stöttar dem i deras verksamheter för att skapa aktiviteter för ett levande studentliv. I rollen är det viktigt att du kan vara ansvarstagande och arbeta i flera olika projekt samtidigt. Det krävs att du har en god samarbetsförmåga både med studenter, kårengagerade och andra organisationer på campus och Högskolan. Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga då du är spindeln i nätet för studentlivet på campus.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- att ha varit förtroendevald inom ett kårorgan.
- att ha varit delaktig i Nollningen.