Vår organisation

Här kommer en kort beskrivning av hur organisationen hänger ihop, längre ner hittar du mer information om varje individuell del. Ni studenter är grunden till vår organisation, utan er skulle vi inte finnas.

Studentkåren är en medlemsburen organisation vilket innebär att det är medlemmarna som äger föreningen och bestämmer vad vi ska göra och hur vi ska göra saker. Det gör de via medlemsmötet som är organisationens högsta beslutande organ. 

Under medlemsmötena beslutas det bland annat om budget, verksamhetsplan och vilka som ska styra organisationen tiden mellan våra medlemsmöten, bland annat verksamhetsrevisorer som granskar verksamheten och rapporterar tillbaka till medlemsmötena och en valberedning som valbereder personer till poster inom studentkåren.

Medlemmarna väljer även Kårstyrelsen som är den instans som bestämmer mellan medlemsmötena och ser till att medlemmarnas beslut genomförs. I Kårstyrelsen ingår presidiet som arbetar heltid, en representant från vardera organ och upp till fem övriga ledamöter.

Vår förening och våra kårorgan

Här kan du läsa mer om hur vår förening är uppbygd, om våra presidialer, våra kårorgan och föreningslivet i stort.

KS, Verksamhetsrevisorer och Medlemsmöten

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.

Våra bolag

Här kan du läsa mer om våra bolag: Fastighetsbolaget HSK Fastigheter och gymcentret Idrottscentrum.