Ett aktivt studentinflytande

Studenter vid Högskolan i Halmstad har under sin studietid inflytande över sin utbildning och Halmstad Studentkår stärker utvecklingen av utbildning och förutsättningarna för studier och ett aktivt studentinflytande.
Ur Halmstad Studentkårs Vision.

En utbildning av hög kvalitet, för din framtid!

Halmstad studentkårs huvuduppdrag är i grunden utbildningsbevakning, studentinflytande och kvalitetssäkring. Vi ska vara studenternas röst på lärosätet och ser till att studenternas perspektiv finns med när det behövs.

Ett studentinflytande är rätten att vara med och påverka högskolans verksamhet. Det regleras i Högskolelagen kapitel 2 paragraf 7, där det fastslår att studenter har rätt att närvara vid beslutsfattning och beredning som har betydelse för utbildning eller studenternas situation. Studentinflytande bedrivs oftast genom studentrepresentation och betyder i praktiken att ett antal studenter väljs till att representera alla högskolans studenter i de organ och råd som behandlar frågor knutna till utbildning och arbetsmiljö.

Att studenter har medbestämmanderätt över frågor som rör utbildningen och den rätten förvaltas ytterst av Halmstad Studentkår.

Påverka din utbildning i tre steg
  • Använd alltid din rättighet att göra kursvärderingar.

  • Kontakta Studentkåren om du har åsikter eller det sker avvikelser från reglerna.

  • Bli studentrepresentant! I din akademi eller på central nivå.

Studentrepresentanter på Högskolan i Halmstad

Det är enligt studentkårsförordningens 7:e paragraf som studentkåren har rätt att utse studentrepresentanter. Vi utser studentrepresentanter till Högskolan i Halmstads alla beslutande och beredande organ (nämnder, råd och styrelser). Dessa representanter är studenternas röst mot lärosätet och dem som bevakar kvalitén i din utbildning. 

Vårt arbete med studentinflytande

Halmstad Studentkår arbetar varje dag med akademispecifika frågor samt övergripande frågor med större påverkan, med studentinflytande gentemot såväl Högskolan i Halmstad som Halmstads kommun för ett levande och engagerande studentliv. Vi ska vara studenternas röst och det uppnår vi lättast tillsammans med dig som är student.

Frågor och funderingar?

Vid frågor om vårt arbete kring studentinflytande, kontakta vice ordförande med utbildningsansvar.

Högskolegruppen

Påverka gemensamma långsiktiga satsningar och kvalitetsarbete på högskolan.

Akademigruppen

Lyfter utbildningsfrågor inom akademin, och få inblick i akademins arbete. 

Studiemiljögruppen

Påverka studenternas studiemiljö och få en inblick i hur stärka studenternas förutsättningar.